Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Hoe ga je om met onzekerheid bij aanbestedingen in corona-tijd?

07-05-2020

Het corona-beleid verandert bijna wekelijks. Zijn er op dit moment versoepelingen, in de toekomst moeten maatregelen mogelijk weer aangescherpt worden. Dat maakt voor ondernemers het inschrijven op aanbestedingen complex. Experts van de Provincie Overijssel hebben een tekst opgesteld die kan helpen bij aanbestedingen in corona-tijd.

Met deze voorbeeldbepaling is er erkenning voor de onzekerheid van veel ondernemers. Met welke scenario’s moeten zij rekening houden? Is er straks recht op bijbetaling als er aanvullende maatregelen genomen moeten worden? Voor een gezonde bedrijfsvoering moeten ondernemers dergelijke risico’s afprijzen. Dat betekent dat de opdrachtgever een opslag moet betalen, of die verzwarende maatregelen er nu komen of niet.

De voorbeeldtekst kan helpen bij deze onzekerheid. Zo wordt bij de aanbesteding vermeld dat de gevolgen van de coronacrisis en de huidige én toekomstige overheidsmaatregelen níet meegenomen moeten worden in de inschrijfsom. Zo kunnen alle inschrijvingen goed vergeleken worden én geven alle gevolgen van corona, nu en in de toekomst, recht op bijbetaling en/of termijnverlenging.

Hieronder hebben we de voorbeeld tekst weergegeven.

1.4 Bijzondere voorwaarden

In het kader van de Corona-crisis wijzen wij uitdrukkelijk op de bepalingen in paragraaf 5.5 van deze leidraad.

Par 5.5. Bijzondere voorwaarden

Naar aanleiding van het Coronavirus en de getroffen maatregelen van de (landelijke) overheid en het RIVM wijzen we u als inschrijver op het volgende.

De provincie wil graag dat haar aanbestedingen doorgang blijven vinden waardoor zo min mogelijk stilstand ontstaat. Dit is goed voor de projecten van de provincie, de omgeving en voor de markt.

Uiteraard ontstaan door deze crisis verschillende risico’s voor de markt maar ook voor de aanbesteder.
Het  coronavirus brengt namelijk onzekerheid met zich mee voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze aanbesteding.

Om zorg te dragen voor een level-playing-field dient de inschrijver bij inschrijving met het volgende rekening te houden:
De eventuele gevolgen van het coronavirus op de inschrijving alsmede  de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, dienen niet verdisconteerd te zijn in de aanneemsom/inschrijvingsprijs.

De eventuele gevolgen van het coronavirus vormen een omstandigheid die de inschrijver niet kan worden toegerekend. Na gunning heeft de opdrachtnemer voor deze eventuele gevolgen recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging.

Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/inschrijvingsprijs en de opdrachtnemer deze niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 UAV 2012, dan wel par. 11 lid 1 tot en met lid 3 UAV-GC 2005.

De aanbesteder gaat, indien noodzakelijk, na gunning met de opdrachtnemer nadere afspraken maken over de eventuele gevolgen voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer dient eventuele consequenties ten aanzien van kosten en planning in de uitvoering van het werk onderbouwd en aantoonbaar in te dienen bij opdrachtgever​.

U kunt de tekst, uiteraard voor eigen rekening en risico, als inspiratie gebruiken om bij aanbestedingen de corona-onzekerheid weg te nemen.

Heeft u ook tips en tricks die de aanbestedings- of contracteringspraktijk ten tijde van corona eenvoudiger maken? Laat het ons weten!

Scroll naar boven