CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

KonwéGreen W ontvangt certificaat van Asfaltkwaliteitsloket

08-05-2020

KonwéGreen W, een product van KWS Infra BV, heeft op 20 april 2020 het certificaat ontvangen van het Asfaltkwaliteitsloket.

KonwéGreen W is een AC 11 Surf met 55% asfaltgranulaat dat wordt geproduceerd bij een temperatuur van circa 145 °C. De deskundigen van het Asfaltkwaliteitsloket hebben de door KWS Infra BV ingediende claims gevalideerd ten aanzien van energiebesparing, de reductie van de CO2-uitstoot, de besparing op het gebruik van primaire grondstoffen, de MKI-score en de civieltechnische eigenschappen. Het certificaat is verstrekt op basis van TRL-niveau 7, dat wil zeggen op basis van data van één of meerdere proefvakken.
 
Het certificaat voor KonwéGreen W is het vijfde certificaat dat is uitgereikt door het Asfaltkwaliteitsloket. Op dit ogenblik loopt het validatietraject van het product ‘LE2AP DZOAB 95% Circulair’ van BAM Infra BV. De verwachting is dat er in de loop van 2020 nog meer innovatieve asfaltproducten aan het Asfaltkwaliteitsloket zullen worden voorgelegd ter validatie van hun geclaimde eigenschappen.
 
Voor het toelaten van door het Asfaltkwaliteitsloket gecertificeerde producten in een RAW-bestek zijn door CROW keuzebepalingen opgesteld. Door het opnemen van deze keuzebepalingen in Deel 3 van het bestek kan de bestekschrijver aangeven dat hij/zij gecertificeerde producten toestaat als alternatief voor het in het bestek voorgeschreven asfaltmengsel.
 
Voor meer informatie over het Asfaltkwaliteitsloket kunt u contact opnemen met Marc Eijbersen (marc.eijbersen@crow.nl).
 

Scroll naar boven