CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Terugblik op webinar Van knooppunten naar mobiliteitshubs

22-06-2020

CROW-KpVV organiseerde op 18 en 19 juni een tweedaags webinar over Knooppunten en mobiliteitshubs. Met sprekers die het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderden, leverde dit een levendige discussie op en stellingen die stof tot nadenken gaven.

De vraagstukken die aan de orde kwamen, gingen naast inhoud ook over de noodzakelijke samenwerking om tot de gewenste knooppunten en mobiliteitshubs te komen. De deelnemers waren afkomstig van provincies, metropoolregio’s, Rijk, gemeenten, DOVA, wetenschap en onderwijs.
 
De verschillende invalshoeken van Knooppunten en mobiliteitshubs zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur.
 

  gebruiker voorzieningen realisatie*
mobiliteit      
logistiek      
ruimte      
energie      
economie      
* Bij realisatie gaat het om aspecten als investeren, beheer & onderhoud, exploitatie, businesscases (incl. fasering)


Bekijk hieronder de presentaties tijdens het tweedaagse webinar:
1. Knooppunten en mobiliteitshubs in het Noorden (provincies Groningen en Drenthe)
2. Handelingsperspectief OV-knooppunten - Programma Toekomstbeeld OV 2040

3. Logistiek en mobiliteitshubs Metropoolregio Rotterdam Den Haag
4. Mobiliteitshubs en energietransitie Provincie Noord-Brabant
5. Hubs, plek voor mobiliteitstransitie Gemeente Amsterdam
6. Knooppuntent en mobiliteitshubs in nationaal, regionaal en lokaal perspectief 
    Vereniging Deltametropool en College van Rijksadviseurs
7. Resultaten polls 18 juni
8. Resultaten polls 19 juni

Scroll naar boven