Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

OV-concessiedatabase online, Besteksdatabase volgt nog

24-07-2020

CROW-KpVV heeft de aanbestedingen in het openbaar vervoer inzichtelijk gemaakt met de nieuwe online OV-concessiedatabase, die vrij toegankelijk is. Later dit jaar volgt de Besteksdatabase met recente ov-bestekken, waarvoor belanghebbenden een account kunnen aanvragen.

Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 heeft CROW-KpVV de beschikbare kennis op het gebied van ov-aanbestedingen verzameld. Alle informatie was weliswaar beschikbaar, maar zat ‘verstopt’ in de aanbestedingsdocumenten. Dit maakt het lastig de gemaakte keuzes voor de inrichting van de concessies op een rijtje te zetten en goed te kunnen analyseren. Dat was voor CROW-KpVV aanleiding om een OV-concessiedatabase en een Besteksdatabase te ontwikkelen.
 
Met de ontwikkeling van de OV-concessiedatabase en de Besteksdatabase is informatie eenvoudiger vindbaar en te gebruiken bij nieuwe aanbestedingen. Daarmee wordt het mogelijk om de ervaringen uit het verleden optimaal in te zetten voor keuzes in de toekomst. Niet gebaseerd op beelden, aannames en meningen, maar op basis van feiten.
 
OV-concessiedatabase
De online concessiedatabase geeft een overzicht van een groot aantal aanbestedingen van het openbaar vervoer. Per aanbesteding verschaft de database informatie over 68 aspecten. Ook is documentatie beschikbaar. Onderwerpen als 'sturing van de concessie' en 'gunningscriteria' komen aan bod. De concessiedatabase is vrij toegankelijk via https://www.ovconcessiedatabase.nl/
 
Besteksdatabase
De Besteksdatabase is nog in ontwikkeling en zal najaar 2020 beschikbaar komen. In de Besteksdatabase worden recente ov-bestekken uit Nederland beschikbaar gesteld. Met deze informatie kunnen tenders eenvoudig met elkaar worden vergeleken. Daarnaast biedt de database de mogelijkheid om een nieuwe uitvraag in elkaar te zetten met onderdelen van voorgaande bestekken. Vanaf najaar 2020 kunnen de aanbestedende overheden en hun adviseurs een account aanvragen. Houd daarvoor de sites van CROW en CROW-KpVV in de gaten.
 
Doelgroep
De kennis uit de OV-concessiedatabase en Besteksdatabase is bedoeld voor de ov-autoriteiten, maar ook voor andere belanghebbenden zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vervoerders, adviesbureaus, vakbladen en andere partijen die actief zijn in de ov-sector.
 
Vragen
Mis je informatie of heb je vragen? Stuur dan een mail naar helpdesk@crow.nl

Scroll naar boven