Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

De UAV-GC zijn niet failliet

06-11-2019

In haar afscheidsrede slaat Monika Chao de spijker op zijn kop: de UAV-GC als standaardvoorwaarden gebruiken bij aanbestedingen voor grote complexe projecten is vragen om problemen. Dat is evengoed geen reden om daarmee de UAV-GC failliet te verklaren, zoals het artikel in Cobouw impliceert. Zeker na de vernieuwing verdienen deze voorwaarden een vaste plek binnen het stelsel van bouwcontracten.

ContractContract of aanbesteding?

De hamvraag is of alle problemen toe te schrijven zijn aan de UAV-GC. Precies die vraag lag ten grondslag aan de herzieningsoperatie die moet leiden tot de UAV-GC 2020. En in dat proces is steeds de conclusie geweest dat aan het stelsel van de UAV-GC niet veel mankeert, maar dat het juist bij de toepassing ervan misgaat. Niet voor niets wordt in dat traject gezocht naar oplossingen voor de problemen met informatievoorziening en aansprakelijkheid. Daarbij is steeds duidelijker geworden dat juist de combinatie van een aanbesteding en een GC-contract de problemen versterkt: juist bij een aanbesteding moeten prijzen en voorwaarden in vroeg stadium – en veelal met maar een beperkte afstemming tussen opdrachtgever en ondernemer – vastgelegd worden. Terwijl een UAV-GC-contract het best tot zijn recht komt als opdrachtgever en ondernemer de opgave samen goed hebben doorleefd.

 
UAV-GC 2020

Als gezegd zijn de problemen die Monika Chao schetst al enkele jaren geleden aanleiding geweest om de UAV-GC tegen het licht te houden. Alle stakeholders werken daar heel betrokken aan mee. Mede door deze grote betrokkenheid blijkt dat een taai proces. Desondanks nadert het zijn einde en worden daarmee een aantal belangrijke hobbels weggenomen.
Deze vernieuwde voorwaarden worden naar alle waarschijnlijkheid medio 2020 gepubliceerd.

 
Tweefasen-aanbesteding

De tweefasen-aanbesteding biedt daarbij grote kansen voor de sector. Voor de opdrachtnemer betekent dit dat hij met een beperkte inspanning een plek aan tafel kan bemachtigen. Vervolgens vindt de concretiseringsfase buiten de concurrentie plaats. In deze fase is er volop ruimte voor afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Juist om de opgave samen goed te doorleven. Met ruimte om allerhande innovatieve oplossingsrichtingen uit te werken. Maar ook om te zien hoe risico’s gemitigeerd en eventueel verdeeld kunnen worden. Het resultaat daarvan kan een RAW-contract zijn. Maar het zou evengoed een doordachte vraagspecificatie kunnen zijn. Met een vraagspecificatie die op deze wijze tot stand is gekomen, kunnen de UAV-GC prima uit de voeten.
 
De UAV-GC zijn dus zeker niet failliet. Mits doordacht toegepast vormen deze voorwaarden ook anno 2019 een waardevolle loot aan de stam van het bouwcontractenrecht.Het artikel bij Cobouw is hier terug te vinden.

Scroll naar boven