Consultatieronde IMBOR 2020 gestart

20-11-2019

In de afgelopen jaren heeft CROW tussenversies van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Een informatiemodel dat beheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals weg- en groenbeheer. Vanaf vandaag ligt de conceptversie van IMBOR 2020 ter consultatie. In deze consultatieronde zijn alle (toekomstige) gebruikers van IMBOR uitgenodigd om hun opmerkingen en aanvullingen voor 18 december 2019 door te geven aan CROW.

RotondeIMBOR 2020

Het draagvlak voor het IMBOR is de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar veel beheerders en softwareontwikkelaars hebben nog gewacht op de eerste compleet gevulde versie van IMBOR. En die versie komt er nu aan! Het IMBOR 2020 is de eerste versie van IMBOR die compleet is gevuld voor álle vakdisciplines (bijvoorbeeld civiele constructies, tunnels, verlichting, en verkeersregelinstallaties). Met als doel dat het IMBOR voor terreinbeheerders en hun opdrachtnemers dé landelijke standaard voor de registratie en uitwisseling van objectgegevens wordt. Het geeft een totaaloverzicht van álle objecttypen in de openbare ruimte en hun relevante kenmerken voor het beheer.

Lees meer over IMBOR 2020 en de consultatieronde.

Scroll naar boven