Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Verwacht: CROW/CUR-Aanbeveling 124

29-03-2019

Onder auspiciën van CROW komt in juli 2019 een CROW/CUR-Aanbeveling beschikbaar over het optimaal benutten van de bestaande levensduur van bruggen en viaducten op decentraal niveau. De CROW/CUR-Aanbeveling, zoals die door CROW-werkgroep N1099/2261 wordt opgesteld, geeft richting om bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden aantoonbaar aan de vigerende normen en regelgeving qua constructieve veiligheid te laten voldoen.

viaductDe materialen in bestaande bruggen kunnen zijn verouderd en het verkeer over de bruggen is qua aantallen en gewicht toegenomen. De kennis over de regelgeving of de bruggen nog voldoen of moeten worden vervangen, is niet of slechts versnipperd bij de decentrale overheden beschikbaar. Dit kennistekort maakt dat de bruggen veelal op basis van onbekendheid preventief worden vervangen of in een mogelijk onveilige staat worden gehandhaafd.
 
De roep om een CROW/CUR-Aanbeveling is actueel, omdat veel bruggen hun theoretische levensduur bereikt hebben of binnenkort gaan bereiken. Er zijn naar schatting 55.000 bruggen en viaducten in Nederland. Als we deze zouden moeten vervangen, kost dat miljarden Euro’s. Daarnaast leveren de afsluitingen een enorme verkeershinder op, hetgeen veelal met grote maatschappelijke kosten gepaard gaat.
 
In de CROW/CUR-Aanbeveling is de state-of-the-art op het gebied van de beoordeling van de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten verzameld. De provincies Noord-Holland en Overijssel hebben de commissie geïnitieerd. Zij zijn aangevuld met de provincies Noord-Brabant en Groningen,  de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag,  het Centraal Overleg Bouwconstructies, de ingenieursbureaus Movares, RoyalHaskoningDHV, Witteveen+Bos en Expertisecentrum Regelgeving Bouw en TNO als rapporteur. Alle deelnemers leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan de CROW/CUR-Aanbeveling.
 
De Aanbeveling gaat in op de minimaal benodigde veiligheid, de verkeersbelasting en het effect daarvan op de constructie, als ook de mogelijkheden om de maximaal beschikbare capaciteit qua sterkte te benutten. Daarnaast worden handvatten geboden aan de decentrale overheden op welke wijze de beoordelingen van hun areaal kunnen worden geprioriteerd.
 
De CROW/CUR-Aanbeveling is onlangs positief beoordeeld door NEN-commissies die gestalte geven aan het Nederlandse normenstelsel op het onderhavige gebied. Ontvangen suggesties worden op dit moment verwerkt het definitieve document, dat naar verwachting in juli 2019 zal worden gepubliceerd.
 

Scroll naar boven