Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


Brabant zet in op vele toepassingen Informatiemodel Wegen en Verkeer

08-03-2019

Sinds oktober 2018 is de provincie Noord-Brabant begonnen met een pilot om het wegennet in kaart te brengen met behulp van het IMWV.

Het IMWV (Informatiemodel Wegen en Verkeer) is een afsprakenstelsel waarmee informatie en data op uniforme manier verwerkt kan worden. Er worden grote hoeveelheden data verzameld over onder meer de wegen, kruispunten en verkeersregelingen; maar ook de hoeveelheden verkeer die over de weg gaan. Het IMWV beschrijft voor een groot aantal data hoe deze te standaardiseren.
 
Stefan van Gerwen, Projectleider Mobiliteitsinformatie voor sturing en beleid bij de provincie, was een van de initiatiefnemers om een pilot met het IMWV te starten in Noord-Brabant. De pilot is in samenwerking met Sweco uitgevoerd.
 
“In de verkeerskunde is men al jaren op zoek naar een standaard. Het IMWV biedt daar wel een opmaat voor. Het geeft een gestandaardiseerde set van gegevens die te gebruiken is”, vertelt Van Gerwen, “Binnen de provincie willen we kijken of we het verkeersmodel gestandaardiseerd kunnen vaststellen.”

Verkeersmodel

Op dit moment worden de verkeersmodellen ‘ingekocht’: “Dat kost ons een aardig bedrag. Dan krijgen we een model dat we over een aantal jaar weer opnieuw moeten laten maken.”
 
Met het IMWV wil Van Gerwen zelf een basis voor het verkeersmodel kunnen genereren en up to date te houden. Daarvoor moeten de bijna 400 wegbeheerders van Nederland (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat) wel hun verantwoordelijkheid nemen, vindt Van Gerwen.
 
Dit houdt in dat de wegbeheerders wegwijzigingen tijdig voeden aan het verkeersmodel. Als daarvoor het IMWV gebruikt wordt – en dus dezelfde standaard -, moet dat wel eenvoudiger gaan. “We hebben dan ook het voornemen om het IMWV bij softwareleveranciers die (willen) werken voor Noord-Brabant te bespreken en te laten implementeren in de applicaties.”
 
Hoe meer partijen het systeem gebruiken, hoe beter het werkt volgens Van Gerwen. Hij somt de voordelen op: “We hebben dan een eenduidige data-uitwisseling, datasets zijn makkelijker te koppelen en mensen die het vak daadwerkelijk moeten uitvoeren zijn niet zoveel tijd kwijt aan het verzamelen van de data.”
IMWV

Datagebruik

De data die wordt vastgelegd, heeft meerdere gebruikerstoepassingen. “Natuurlijk is dit voor het verkeersmodel. Maar tegelijkertijd ben ik met een aantal studenten bezig geweest om te kijken hoe we bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding kunnen faciliteren met data”, zegt Van Gerwen.
 
“In de zomer worden de gladheidsbestrijdingsroutes al gereden. Dit is bijvoorbeeld om de instellingen te bepalen op de strooimachines. Op brede stroken, zoals bij een bushalte, wordt ook breder gestrooid dan op smalle plekken. Maar ook wordt de verhardingssoort meegerekend. Een aantal van deze gegevens staan in het IMWV.”
 
In de toekomst ziet Van Gerwen nog veel meer mogelijkheden. Hij denkt dat de data ook gebruikt kan worden voor onder meer navigatie en smart mobility.
“Neem bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s. Deze maken nu gebruik van heel veel informatie die ze zelf inwinnen”, vertelt Van Gerwen, “Maar zij zouden ook al gebruik kunnen maken van een set standaarddata, aangevuld met wat ze zelf registreren. Dan weet de auto bijvoorbeeld dat hij over 300 meter niet meer mag inhalen.”

Pilot

Door met het IMWV te beginnen, staat de provincie Noord-Brabant aan de wieg van deze ontwikkelingen. “We hebben de proef op de som genomen om te kijken wat we kunnen genereren, en hoe deze data vervolgens te gebruiken is.”

Medio maart gaat de provincie samen met Sweco en andere stakeholders het IMWV evalueren.

Scroll naar boven