CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

LAM rapport ‘Inventarisatie levensduurvoorspellende modellen voor asfalt’ beschikbaar

04-06-2019

Het eerste resultaat van het Asfalt-Impuls project ‘Levensduurvoorspellende asfaltmodellen’ (LAM) is eind mei opgeleverd.

RoadTNO en Kiwa-KOAC hebben samen een inventarisatie gedaan van beschikbare levensduurvoorspellende modellen. Deze modellen zijn verzameld per schademechanisme. Van alle modellen is een gestructureerde beschrijving gemaakt, waardoor per model helder is wat het model precies voorspelt en hoe het tot deze voorspelling komt. Deze beschrijvingen maakten het mogelijk om in een sessie met stakeholders te puzzelen hoe de verschillende modellen samengebracht kunnen worden tot een overkoepelend levensduurmodel. In de rapportage wordt ook verslag gedaan van deze stakeholdersessie. De rapportage sluit af met welke stappen op dit moment het meest voor de hand liggen in de modelontwikkeling. De volgende stap die moet worden genomen, is om op basis van de opgedane inzichten een plan te formuleren voor de volgende fase van het project.
 
Het rapport is te downloaden op de website van Asfalt-Impuls.
 

Scroll naar boven