Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

RAWie ben ik?

27-08-2019

In deze reeks willen wij het grotere publiek persoonlijk kennis laten maken met de RAW-experts.

Aan de hand van een aantal standaard vragen stellen zij zich voor.

1. Stel jezelf voor.

RVM.jpg


Naam: Rob van Maanen
Werkzaam bij: CROW, Team Contracteren RAW
Functie: Kenniswerker en binnen het team contracteren RAW
Hobby’s: Motor rijden, meestal tour tochten en motortreffen binnen Europa, (solo) zeilen in Friesland, IJsselmeer en Waddenzee, salsa/merengue dansen, klussen, tuinieren. Ik ga al 25 jaar naar Vitesse en probeer ik een keer per jaar een reis te maken naar ergens op de wereld.

2. Hoe ben jij terecht gekomen in het ‘RAW werkveld’, hoe lang ben je hierin al werkzaam? En wat vind jij het mooiste aan je werk?

Eigenlijk ben ik vanzelf in de civiele techniek gerold. Ik heb nooit echt iets gepland maar mijn gevoel achterna gegaan. Na de LTS, MTS-CT en HTS-CT ben ik stage gaan lopen bij de aannemer NBM Amstelland en daar gebleven in de functie van uitvoerder. Hoofdzakelijk bouw- en woonrijp- projecten. Daarna overgestapt en 10 jaar bij ACE ingenieursbureau gewerkt. Hier begonnen met bestekken schrijven, met mijn uitvoerders ervaring ook gaan calculeren en projectleiding opgepakt. Ongeveer in 1995 een opleiding directievoerder RAW, van CROW gevolgd, nog gegeven dooroud collega Jan Kastelijn. In 2000 ben ik de detachering in gegaan en de opdrachtgeversrol vertolkt. In 2010 kwam ik toevallig Jan Kastelijn weer tegen. Met mijn werkervaring bij zowel de aannemer, ingenieursbureau en aan de opdrachtgeverskant, en nog twee gesprekken met Jan ben ik overgestapt naar CROW, waar ik nu ook alweer 10 jaar werk.
 
Het mooie aan mijn werk vind ik de afwisseling en diversiteit van mijn werk. Het verbinden van  partijen, het verbinden van mensen. Bij dit verbinden heb ik nog steeds profijt van mijn praktijkervaring als uitvoerder bij de aannemer, de 10 jaar aan de ingenieursbureaukant, en later het opdrachtgeverschap. De praktijk verbinden met de formele regelgeving, of te wel, maak je kennis praktisch toepasbaar! 

3. Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom de RAW-systematiek?

Wat bij mij vooral als eerste op komt is een wens. De wens dat de RAW-systematiek meer aandacht zou krijgen binnen de middelbare en hogere beroepsopleidingen. Ik schat in dat 50-75 % van alle afgestudeerden direct of indirect te maken krijgt met RAW contracten. Of het nu gaat om beheer en onderhoud, reconstructies, nieuw werk, “grijs en/of groen”. Maak de (toekomstige) gebruikers (beter) bekend met de RAW systematiek, in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Vooralsnog is het een wens …….. .

4. Geef aan bij welk(e) RAW thema’s/onderdelen jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden.

Binnen het RAW team houd ik me vooral bezig met het maken, beheren en geven van cursussen. Pak ik adviseringen op (een soort rijdende rechter i.g.v. een dispuut), voor contractcontroles uit, en ga het land in om regiowerk te doen wat veelal specifieker gericht is op een klantvraag of probleem. Tevens zit ik ongeveer een dag in de week achter de CROW Helpdesk.  

5. We zijn druk bezig met de opmaat naar de RAW 2020. Welke verbeterpunten zie jij liggen/zijn in ontwikkeling met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW 2020?

Ik zie als constant aandachtspunt het in de gaten houden en bijblijven van ontwikkelingen in de maatschappij waar we in de civiele techniek aan mee kunnen (moeten) innoveren. Hierbij denk ik onder andere aan het veranderende klimaat, soms intensive regenval, soms langere tijd droogte, dus anders/nieuw waterbeheer. Of technologische ontwikkelingen zoals energiewinning uit asfalt. De circulaire toepassing van vrijkomende bouwmaterialen binnen de RAW systematiek. Een ander onderwerp waarvan ik denk dat er nog veel te winnen is, is één contracttaal/systeem/(raam-)overeenkomst voor de kabels en leidingen “de combisleuf”.  Al dit soort onderwerpen zijn en blijven een niet aflatend verbeteringsproces denk ik.

6. Welke grote behoefte zie jij op het gebied van de RAW-systematiek? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Globaal zeg ik wel eens, Civiele techniek is, “alles wat je in de openbare ruimte ziet” Dat is érg veel en uiteindelijk heeft alles heeft met alles te maken. Grijs groen water, gebruikersfuncties, gebruiks- ervarings- beleving, milieu, economie, ……  Hoe kan je een multi disciplinair, en regelmatig complex, samengaan van alle wensen/eisen, functionaliteiten, op een eenvoudige, eenduidige, gebruikersvriendelijke, …….. manier in een RAW contract verwoord krijgen?  
Hoe complex een project soms ook kan zijn, hoe hou je de RAW systematiek, je gereedschap om tot een RAW contract en uitvoering te komen, overzichtelijk en simpel. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk waarachtig niet makkelijk.
Manieren hoe hier invulling aan te geven kunnen mijn inziens zijn, de nieuwe generatie civiele mensen tijdens hun studie meer/beter de basis principes van de RAW systematiek (en de UAV) aanbieden. Dit door de onderwijsinstellingen hierin beter/meer te faciliteren. En/of door regio werk en kennisbijeenkomsten te organiseren.
Wellicht een opleiding met examen invoeren om RAW bestekken te mogen voorbereiden, aannemer/uitvoerder te mogen zijn? Gelijk de Opleiding Directievoerder UAV voor de GWW? https://www.crow.nl/cursussen/opleiding-directievoering-uav-voor-de-gww
Wellicht zo’n certificering verplicht stellen om de kwaliteit van de voorbereiding en uitvoering te borgen en/of verbeteren? 

7. Waarvoor kan men bij jou terecht op het gebied van de RAW-systematiek?

Voor al uw RAW gerelateerde vragen, mail de Crow Helpdesk, helpdesk@crow.nl. Zelf zit ik ook regelmatig achter de helpdesk. Doordat ik bijna alle RAW cursussen zelf geef, weet ik op de meeste vragen wel een antwoord te dichten. Echter niemand weet alles. Voor specifieke vragen waar ik u het antwoord schuldig op moet blijven, zoek ik uit wie die ene vakspecialist is binnen CROW.

8. Welke vraag over de RAW-systematiek zie jij vaak voorbijkomen? 

Een vraag die ik om de zoveel tijd weer terug zie komen is, “Zijn uitvoeringskosten verrekenbaar?”
Een heel begrijpelijke vraag waar in de loop der jaren afspraken over zijn gemaakt, met nuance en onderbouwing van de redenering. Over best veel “veel gestelde vragen” zijn de antwoorden hierop “RAWeetjes” geschreven. Zo ook over het wél of niét verrekenen van uitvoeringskosten.
https://www.crow.nl/downloads/pdf/contracteren/raw/raweetjes/raweetje-47-2016-in-hoeverre-zijn-uitvoeringskoste.aspx
Leuk om sowieso eens te kijken waarover RAWeetjes zijn geschreven voor jouw vakgebied.

9. Aan welke RAW-expert geef jij het estafettestokje door? En waarom?

Ik geef het stokje door aan mijn collega Jeroen van Haasteren. Waar ik mij vooral bezig hou met cursussen, RAW gebruikers en de praktijk, het “buitenwerk”, houdt Jeroen zit vooral bezig met het “binnenwerk” van de RAW systematiek.
Jeroen, aan jouw om RAW vanuit jouw kant te belichten. 😊

Scroll naar boven