Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

De UAV-GC 2005 met 13 jaar ervaring!

24-10-2018

In februari 2005 was het dan zover. Er was voldoende praktijkervaring opgedaan met de eerste versie uit het jaar 2000 om de UAV-GC te kunnen verrijken en vervolgens als juridisch administratief kader naar de volledige bouwsector te brengen. De UAV-GC 2005 was tot stand gekomen. Een Model Basisovereenkomst met bijbehorende voorwaarden die zich goed lenen voor opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd, desgewenst gecombineerd met meerjarig onderhoud.

Cover UAV-GC 2005Een mooie ontwikkeling. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 zijn beide sterke paritaire voorwaarden naast Titel 7.12 BW aanneming van werk. In een voor de bouwsector relatief korte periode zijn de UAV-GC geaccepteerd en toegepast door tal van organisaties. Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Provincies, Waterschappen en vooral grotere gemeenten hebben de voorwaarden van toepassing verklaard op tal van werken in de grond-, weg- en waterbouw (infrastructurele werken). Maar ook in de utiliteitsbouw hebben de voorwaarden hun weg gevonden. Anno 2018 kunnen we stellen dat de sector de voorwaarden door en door kent. We hoeven niet meer te spreken over ‘heeft ervaring opgedaan met’, de sector is expert op het gebied van de voorwaarden en heeft inmiddels zelfs kritiek op bepaalde onderdelen.

Vanuit verschillende invalshoeken zijn er initiatieven ontstaan rondom én onderzoeken uitgevoerd naar ervaringen met de UAV-GC. Op een zeker moment in 2016, kwamen een aantal van die initiatieven en onderzoeken bij elkaar. Aangezien CROW eigenaar en beheerder is van de UAV-GC 2005, was het logisch dat daar de vraag werd gesteld of er een project opgestart kon worden voor het actualiseren van de UAV-GC. CROW heeft die vraag met het nemen van actie beantwoord. Het Fonds Collectieve Kennis is gevraagd om het project samen met CROW te financieren. Het fonds zag direct de nut en noodzaak, zodoende was de financiering geregeld. Voor CROW hét startsein om de sector samen te brengen. Een paritaire commissie, genaamd de pre-adviescommissie, is in het leven geroepen om de UAV-GC 2005 te actualiseren.

De commissie, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente Amsterdam, BNA, Gemeente Tilburg, Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat, MKB-Infra, Rijksvastgoedbedrijf, IBR, SMI – Uneto VNI, ProRail, Provincie Noord-Holland, Provincie Noord-Brabant, NL Ingenieurs, PRO6 managers, STABU en CROW zijn een intensieve samenwerking aangegaan om het project te volbrengen.
De eerste stap was het ophalen van informatie vanuit de achterban van de verschillende organisaties. Uit deze consultatieronde zijn 36 onderwerpen gedestilleerd, uiteenlopend van het aanpassen van de voorwaarden op het gebied van Intellectueel Eigendom tot de vraag wat is het nut en de noodzaak van het ondertekenen van de Basisovereenkomst?

Aangezien het praktisch haast onmogelijk is om 36 onderwerpen met een voltallige commissie uit te diepen, is ervoor gekozen de onderwerpen te verdelen in 12 thema’s. De thema’s Algemeen, Aansprakelijkheid, Begrippen, Rangorde, Toepassing, Wijzigingen, Vergunningen, Informatie, Bodem, Intellectueel Eigendom, Kwaliteitsborging, Onderhoud en Vraagspecificatie zijn derhalve verdeeld over vier subgroepen.

Elke subgroep werkt per thema de onderwerpen uit in de vorm van een adviesmemo. Een adviesmemo is een richtinggevend document waarmee de ‘schrijver’ van de actualisatie, Chris Jansen, de teksten van het huidige Model Basisovereenkomst, de UAV-GC 2005 en de Toelichting aan kan passen. Voordat Chris Jansen aan de uitwerking begint, stelt de voltallige commissie de adviesmemo’s vast. Zodoende is geborgd dat de gehele vertegenwoordiging inbreng kan hebben op elk onderwerp, deze werkwijze zorgt ook voor draagvlak vanuit de sector.
Vanuit de vastgestelde adviesmemo’s ontstaan conceptteksten. Die teksten worden voorgelegd aan de subgroep die aan de basis stond van de betreffende memo. Zodra de subgroep achter de tekstvoorstellen staat, worden de teksten ook gedeeld met de voltallige commissie.

Het project zit momenteel in de eindfase. Het overgrote deel van de adviesmemo’s is vastgesteld, conceptteksten liggen al bij de subgroepen en deze zullen op zeer korte termijn besproken worden met de voltallige commissie. Nadat alle teksten besproken zijn komt de commissie nog samen om het geheel met elkaar door te nemen, daarmee ontstaat de volledige conceptversie van de geactualiseerde UAV-GC. Dan is het tijd om het concept te delen met de hele sector door het document ter visie te leggen. Individuen en organisaties hebben zodoende de mogelijkheid om feedback te geven.

Concreet verwacht de commissie de concepten in januari – februari 2019 ter visie te kunnen leggen. Afhankelijk van het aantal reacties, gaat de commissie zich in februari – maart 2019 gezamenlijk over de reacties buigen. Nadat de commissie de reacties heeft verwerkt, zal het publiceren van de geactualiseerde UAV-GC spoedig volgen.

Een intensief traject, met betrokken en deskundige mensen, die in de beperkte tijd die zij tot hun beschikking hebben een mooi resultaat neer gaan zetten.

Scroll naar boven