CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Certificaten Ringonderzoek HSRP 2018 uitgereikt

05-11-2018

Jaarlijks organiseert CROW een ringonderzoek voor meetsystemen die de langsvlakheid van wegverhardingen meten. Op basis van de resultaten van het ringonderzoek 2018 zijn aan negen meetvoertuigen certificaten verstrekt.

HSRPHet CROW-certificaat geeft aan voor welke vorm van langsvlakheidsmeting (IRI en/of Afwijkingsoppervlak Viagraaf) het meetvoertuig heeft aangetoond aan de eisen te voldoen. De certificaten hebben een geldigheidsduur van één jaar.
 

Ringonderzoek HSRP

De langsvlakheid wordt in het kader van de oplevering van nieuwe werken en beheer van bestaande wegen gemeten met een High Speed Road Profiler (HSRP). Diverse meetbedrijven hebben de beschikking over één of meerdere meetsystemen. Om te waarborgen dat de meetsystemen voldoen aan de eisen ten aanzien van consistentie en de juistheid van de meetresultaten, wordt door het CROW Platform Wegmetingen jaarlijks een ringonderzoek georganiseerd.
 

Gecertificeerde meetvoertuigen

Aan het Ringonderzoek HSRP 2018 hebben 12 meetvoertuigen deelgenomen. Negen meetvoertuigen hebben voldaan aan alle eisen en hebben het CROW-certificaat ontvangen. Een overzicht van de gecertificeerde meetvoertuigen is hier te vinden.
 

Meer weten?

Ga hier naar de themapagina Inspecties en metingen.

Scroll naar boven