Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

GerelateerdPlatform iAMPro

iAMPro ondersteunt professionals bij de invoering van en het werken met assetmanagement. Tegelijkertijd biedt het een platform voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling.
Naar het platform iAMPro

“Assetmanagement gaat niet alleen over onderhoud”

16-05-2018

Op kennisportaal iAMPro komen professionals in het Assetmanagement samen in het oplossen van vraagstukken over het beheer van de openbare ruimte. Het vernieuwde platform zorgt ervoor dat organisaties vooral van elkaar kunnen leren, denkt Rinus Kuijper, die vanaf het begin bij iAMPro betrokken is.

“Voor overheidsorganisaties die net beginnen met assetmanagement of er nog weinig ervaring mee hebben, is het belangrijk dat ze daar vragen over kunnen stellen aan collega’s uit andere gemeenten, waterschappen of provincies. Dat is de grote toegevoegde waarde van iAMPro: we kunnen van elkaar leren. We hoeven niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.”

Zorgvuldig en kosteneffectief omgaan met onze openbare ruimte Rinus Kuijper

Bij Rinus Kuijper, in het dagelijks leven strategisch beleidsmedewerker Beheer en Onderhoud Wegen bij de provincie Gelderland, kwam het begrip Assetmanagement een jaar of tien geleden op zijn pad. “Je kan het eigenlijk zien als een manier om integraal om te gaan met het grootste bezit van een overheid: de openbare ruimte. Dat bezit vertegenwoordigt waarde, zowel ineconomische als in maatschappelijke zin. Het is in het belang van de eigenaar van die ruimte - en dat zijn wij allemaal - dat daar zo zorgvuldig en kosteneffectief mee wordt omgegaan.”

Assetmanagement is meer dan alleen beheer en onderhoud

Maar volgens Rinus betekent Assetmanagement ook dat organisaties op een andere manier naar beheer moeten kijken. “De fout die vaak wordt gemaakt is dat men denkt dat assetmanagement alleen om beheer en onderhoud gaat. Maar assetmanagement is meer dan dat: het betreft het hele speelveld van beleid tot aan uitvoering en alles wat daarmee samenhangt  van de complete openbare ruimte. Daar hoort bijvoorbeeld het sturen op  kosten, prestaties en risico’s bij.  Bij een goed assetmanagement vervang je het wegdek, maar gooi je de weg niet het volgende jaar weer open om de riolering te vervangen. Dat zorgt niet alleen voor dubbele hinder, maar ook voor hogere kosten. Een goed beheer van je bezit zorgt juist voor een verlaging van de kosten en vermindering van maatschappelijke overlast.”

Een zaak van alle organisatieonderdelen

Een dergelijke verandering in werkwijze vraagt ook een verandering van samenwerking tussen de verschillende diensten binnen een overheid. “Ik hoor regelmatig: “assetmanagement? Daar gaat bij ons de afdeling Onderhoud over.” Maar het is juist een zaak van alle organisatieonderdelen, overheid zowel als marktpartijen, die zich bezighouden met openbare ruimte. ”

Omdat de provincie Gelderland een van de eerste overheden was die met assetmanagement begon, zag Rinus hoe belangrijk het is om ook andere provincies, waterschappen en gemeenten mee te krijgen. “De samenwerking tussen provincies op het gebied van kennisdeling  heeft geresulteerd in iAMPro. Via dit platform kunnen we elkaar laten zien hoe we praktisch invulling geven op het gebied van openbare ruimte aan de redelijk abstracte internationale norm voor assetmanagement  ISO 55000. 

iAMPro: centrale plek voor al je vragen 

Op het platform iAMPro kun je informatie vinden omtrent assetmanagement processen en instrumenten en praktijkvoorbeelden, Je kunt ook vragen stellen als “Wat is ervoor nodig om dit op onze organisatie toe te passen? Wat doen we aan de problemen waar we tegenaan lopen? Hoe vertaal je onderwerpen die in jouw overheid belangrijke beleidsonderwerpen zijn, zoals bereikbaarheid, duurzaamheid of imago, naar het werk buiten in de openbare ruimte?” We kunnen elkaar daarbij helpen. Bij iAMPro vind je een centrale plek voor al je vragen en antwoorden over assetmanagement in de openbare ruimte.” 

Naar het platform iAMPro

Scroll naar boven