Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


‘Beter eerst wegstrepen dan later toevoegen’

15-05-2018

Interview - “Dankzij de documentgenerator van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) kon ik snel beschikken over een goede basis voor een UAV-GC-contract op maat”, vertelt Thijs van der Zon.

Thijs van der ZonHij is sinds afgelopen februari projectmedewerker/werkvoorbereider bij de Provincie Utrecht. “Bovendien is de kans dat je met het PCB iets over het hoofd ziet, erg klein. Je moet de aangeboden informatie wel kritisch selecteren. Maar je kunt beter in het begin dingen wegstrepen dan dat je ze later moet toevoegen.”

De Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een aantal provinciale N-wegen, onderverdeeld in twaalf wegvakken. Normaliter wordt een ingenieursbureau ingeschakeld om een contract op te stellen voor de uitvoering van het jaarlijkse onderhoudswerk. Maar door een samenloop van omstandigheden was dat er voor 2018 niet van gekomen. Thijs van der Zon had echter zojuist zijn afstudeerstage van de Hogeschool Utrecht, Civiele Techniek, bij de Provincie Utrecht met succes afgerond. “De Provincie heeft toen gevraagd of ik in dienst wilde komen en een nieuw UAV-GC-contract voor het onderhoud van de N-wegen wilde opstellen.”

Het was een mooie en makkelijke start van Thijs’ carrière. Samen met zijn projectleider heeft hij een plan gemaakt voor de aanpak van het werk. De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden zijn in technische zin niet al te ingewikkeld, vertelt hij. Ook is vooraf vrij nauwkeurig bekend waar wat moet gebeuren. “Onze assetmanagers monitoren permanent de provinciale wegen. Daardoor weten ze precies waar onderhoud nodig is. Het zijn allemaal asfaltverhardingen. Het gaat voor het overgrote deel om kleine herstelwerkzaamheden aan beschadigde wegdekken, eventueel in combinatie met aanleg of onderhoud van VRI-lussen.”

Proceseisen bepalend

Is een UAV-GC-contract dan, gelet op de aard van de werkzaamheden, een logische keus? Toch wel, legt Thijs uit. “Aan de aannemer wordt gevraagd een uitvoeringsontwerp voor de herstelwerkzaamheden te maken. Omdat het om overzichtelijke en eenvoudige maatregelen gaat, ligt daar inderdaad niet veel ruimte voor de eigen, creatieve inbreng, die juist door een UAV-GC-contract wordt gestimuleerd. De verlangde uitvoering is vrij strikt. Maar van de aannemer wordt ook verwacht dat hij de fasering en de planning van de verkeersmaatregelen voor zijn rekening neemt. Bij die activiteiten zijn er wél volop mogelijkheden om zaken slim en efficiënt aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van omleidingsroutes. In dit geval zijn het dus niet zozeer de producteisen, maar vooral de proceseisen die aanleiding geven tot een UAV-GC-contract.”

Snel een goede basis

Vanaf het begin was duidelijk dat Thijs gebruik zou maken van het PCB. Utrecht is een van de zes provincies die zich inzetten voor de ontwikkeling van dit instrumentarium. Vanuit de documentgenerator kon hij direct beschikken over de model basisovereenkomst, de aanbestedingsleidraad en de gewenste annexen. “Dat was erg handig.”

Voor de vraagspecificaties zijn in de documentgenerator nog geen uniforme standaarddocumenten beschikbaar. Er is wel een aantal formats voorhanden, met name in Word. “Ook daarmee kun je snel een goede basis leggen voor je vraagspecificatie”, geeft Thijs aan. Overigens gaat in juni een PCB-projectteam aan de slag om de formats voor de vraagspecificatie aan te scherpen. De resultaten zullen uiteraard worden doorvertaald naar de documentgenerator.

Zonder het PCB zou Thijs hebben teruggegrepen op oudere UAV-GC-contracten van (de ingenieursbureaus van) de Provincie. Daarbij loop je echter het risico dat je, onbewust en onbedoeld, te veel informatie overneemt. En, nog ernstiger, dat je belangrijke informatie vergeet. De kans om zaken over het hoofd te zien is met het PCB, ook al is dat nog niet compleet, een stuk kleiner. Dat je soms meer eisen en specificaties krijgt voorgeschoteld dan je uiteindelijk nodig hebt, vindt Thijs zoals vermeld niet zo’n bezwaar. Strepen is makkelijker dan toevoegen.

Verbeterpunt

Omdat het de eerste keer was dat hij met behulp van het PCB een UAV-GC-contract opstelde, heeft Thijs geen goed vergelijkingsmateriaal, geeft hij aan. “Maar ik ben er zeker van dat ik nu minder tijd nodig heb gehad dan wanneer ik op basis van eerder gebruikte ‘eigen’ documenten had moeten werken. Ik heb netto ongeveer een maand aan het contract gewerkt, maar daarbij zat ook de nodige tijd om me in te lezen. Een volgende keer gaat het beslist nog sneller.”

De PCB-programmatuur werkt uitstekend, geeft Thijs aan. Maar hij heeft nog wel een wens/verbeterpunt. Hij zou graag zien dat je alle documenten die je met het PCB genereert, dus ook de geselecteerde eisensets, op eenvoudige wijze kunt omzetten naar courante bestandsformaten, zoals Excel en Word. Bij CROW is deze behoefte bekend. De vereiste techniek is in ontwikkeling.

Uniformiteit grootste winst

Als grootste winst van het PCB noemt Thijs de uniformiteit die je ermee bereikt. “Als elke provincie volgens het PCB gaat werken, wordt het voor aannemers veel eenvoudiger om contracten te lezen en goed te interpreteren. Dat is om te beginnen al prettig voor de aannemers, maar nog veel belangrijker is dat door de uniformiteit het proces van samenwerking wordt bevorderd. Hoe beter partijen van elkaar weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn, hoe minder kans er is op misverstanden en hoe soepeler de samenwerking kan verlopen.”

Lees meer over PCB

Scroll naar boven