Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe kennis over toetsingscriteria voor ontheffing van te breed (land)bouwverkeer beschikbaar

07-03-2018

CROW is samen met de RDW en stakeholders aan de slag gegaan om een stappenplan en toetsingscriteria te ontwikkelen voor te breed landbouwverkeer.

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer de motie Van Helvert aangenomen. In deze motie werd de overheid verzocht om één loket in te richten waar ontheffingen voor (land)bouwverkeer afgegeven worden. Het betreft hier de ontheffingsverlening van landbouwvoertuigen waarvan de afmetingen de wettelijk toegestane limiet overschrijden. De RDW heeft CROW in 2017 gevraagd, om samen met de doelgroep en stakeholders, een stappenplan en toetsingscriteria te ontwikkelen waarmee de wegbeheerder kan bepalen welke wegen geschikt zijn voor deze te brede (land)bouwvoertuigen en welke niet.

toetsingscriteria-te-breed-landbouwverkeer

Naar aanleiding van de motie Van Helvert is de RDW gestart met het inrichten van één loket waar ontheffingen voor toelating te breed landbouwverkeer worden afgegeven. De wegbeheerder bepaalt waar het te brede landbouwverkeer wordt toegestaan en geeft dit door aan de RDW. De RDW kan dan de ontheffingen verlenen.
De RDW heeft in 2017 wegbeheerders gevraagd of zij aan konden geven welke wegen geschikt zijn om landbouwvoertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter toe te laten. In reactie op dit verzoek hebben wegbeheerders aangegeven behoefte te hebben aan een afwegingskader of toetsingscriteria waaraan deze wegen moeten voldoen. Dit heeft geleid tot een stappenplan en toetsingscriteria
waardoor u beter kunt bepalen welke wegen geschikt zijn voor deze te brede (land)bouwvoertuigen en welke niet.

Waarom is er een loket voor ontheffingen nodig?

De wettelijke maximale breedte van een landbouwvoertuig (exclusief de spiegels) bedraagt 3 meter. Met ontheffing van de wegbeheerder mogen landbouwvoertuigen maximaal 3,50 meter breed zijn. De extra breedte wordt daarbij bijvoorbeeld veroorzaakt door de bredere banden, waardoor het landbouwvoertuig op het wegdek 3,50 meter breed kan zijn. Verder wordt de grotere breedte veroorzaakt door aangekoppelde verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, die breder zijn dan 3,00 meter. Voor een lading die breder is dan 3,00 meter kan geen ontheffing worden gegeven. 

Stappenplan en toetsingscriteria beschikbaar

CROW is samen met de RDW en stakeholders aan de slag gegaan om een stappenplan en toetsingscriteria te ontwikkelen. De toetsingscriteria zijn nu gereed voor gebruik en u kunt ze raadplegen in de Kennismodule Wegontwerp Buiten de Bebouwde kom en de Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde kom. Ze zijn ook beschikbaar via de website van de RDW.

Foto: © Hero Dijkema

Scroll naar boven