Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

PCB Jaarprogramma 2018 brengt ‘de basis op orde’

20-03-2018

Interview - Op 1 maart hebben de leden van de PCB Stuurgroep en betrokkenen vanuit CROW het ‘PCB Jaarprogramma 2018’ gepresenteerd aan het Provinciaal Vakberaad Beheer en Bouw. Dit platform is namens de provincies opdrachtgever voor de ontwikkeling van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB). De presentatie vormde tevens het startsein voor de uitvoering van de inhoud. Centraal doel voor 2018: de basis op orde brengen.

Koen BekkingHet Jaarprogramma is een intern stuk voor de drijvende krachten achter het PCB, maar Koen Bekking (CROW) geeft graag inzage in de hoofdlijnen. “Voor de sector is het heel waardevol dat er naast de RAW-systematiek ook een goed hulpmiddel komt voor het contracteren en aanbesteden van UAV-GC-contracten. Daarom hebben we eind 2017, samen met de deelnemende provincies, besloten om in 2018 zwaar in te zetten op de ontwikkeling en implementatie van het PCB.”

Hoge ambities, volop uitdagingen

Het doel voor 2018 is kort gezegd om de basis voor een gebruiksvriendelijk systeem op orde te krijgen. Dit betekent ten eerste dat bestaande componenten, op basis van gebruikerservaringen, worden beheerd en verbeterd. Zowel vakinhoudelijk als wat betreft functionaliteit. Ten tweede zullen, samen met gebruikers, ontbrekende componenten worden ontwikkeld.

Om het centrale doel te bereiken, is gekozen voor een programmatisch aanpak. Daarmee wordt gericht gestuurd op het behalen van onderliggende doelstellingen. Er zijn verschillende programmalijnen uitgezet, die uitmonden in projecten. Deze projecten leveren concrete resultaten op, die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Met deze aanpak professionaliseert de Stuurgroep de ontwikkeling van het PCB.
 
Bekking: “De ambities zijn hoog en het programma bevat volop uitdagingen. Als het de provincies en CROW echter lukt om dit jaar de basis voor een gebruiksvriendelijk systeem te leggen, kunnen we volgend jaar gezamenlijk inzetten op de verdere ontwikkeling van de inhoud. Het is een belangrijk jaar.”

Vijf programmalijnen

Het Jaarprogramma is tot stand gekomen in samenspraak tussen provincies en CROW. De PCB Stuurgroep heeft een belangrijke rol gespeeld bij het formuleren van de doelstellingen en het opstellen van de tekst. De vijf programmalijnen hangen onderling samen en hebben elk een algemeen doel en een concrete doelstelling voor 2018. Hier volgt een beknopt overzicht.
 
De eerste lijn, gekarakteriseerd als Ontwikkelen, bevat de meest complexe en weerbarstige opgave: het operationeel krijgen van het systeem (techniek en proces) rondom de productie, de publicatie en het gebruik van de eisen. Hiervoor moet een reeks functionaliteiten die al langere tijd in voorbereiding zijn, daadwerkelijk worden ingeregeld.
 
“Het bouwen van de digitale infrastructuur rond het dataplatform is geen eenvoudige opgave,” tekent Koen Bekking aan. “Het vereist specifieke tools en processen voor zowel de producent van de data, ofwel de provincies, de publicist van de data, ofwel CROW, en natuurlijk de consument van de data, ofwel de provincies en ingenieursbureaus die UAV-GC-contracten opstellen. Het ontwikkelen van een goed werkend systeem voor aanlevering, beheer en afname is wat je noemt wel een dingetje.”

Presentaties, werksessies, projectondersteuning

Het doel van programmalijn 2 is het PCB te beheren op basis van ervaringen van gebruikers. In 2018 moeten ‘losse documenten’ een plek krijgen in de Documentgenerator of elders in het PCB. De Documentgenerator wordt tijdens het gebruik en in samenwerking met gebruikers verder ontwikkeld en geactualiseerd.
 
Programmalijn 3 is getiteld Leren en heeft tot doel (beoogde) gebruikers te leren werken met het PCB. In 2018 worden alle geïnteresseerde provincies en ingenieursbureaus geïnformeerd over en ondersteund bij het gebruik van het PCB. Hiertoe wordt voorzien in een combinatie van algemene presentaties, werksessies en ondersteuning op projecten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een goede balans tussen management, ICT, vakinhoud en menselijke capaciteiten.
 
Vanuit programmalijn 4, getiteld Kennismaken, worden bestaande en beoogde gebruikers benaderd om de meerwaarde van het PCB voor hun werkproces duidelijk te maken. Het gaat hierbij om mensen bij zowel provincies als ingenieursbureaus. Er wordt onder andere een website ontwikkeld om (beoogde) gebruikers van het PCB te ondersteunen bij het gebruik van het systeem.
 
Programmalijn 5 tot slot, getiteld Aansturen, heeft tot doel het faciliteren van de aansturing van het PCB, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Het eerstgenoemde niveau is het terrein van de Stuurgroep, de twee andere van het Kernteam.

Samen optrekken

“Zoals ik al aangaf, is het een belangrijk jaar waarin de ambities hoog zijn”, benadrukt Koen Bekking nogmaals. “Maar ik heb er vertrouwen in. We hebben een aantal uitstekende teams met betrokken mensen die elkaar voortdurend scherp houden. Het PCB is nog lang niet af, maar wanneer we als provincies, ingenieursbureaus en CROW samen optrekken en elkaar waar nodig bij de hand nemen, gaan we het PCB zeker tot een succes maken.”

Lees meer over PCB

Scroll naar boven