Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

De conversieknoop ontrafeld

20-06-2018

DUO+ werkt nu met het IMBOR in GB Beheer. Cryptische afkortingen, maar wel een succesverhaal. Door gezamenlijk aanbesteden, betrokken adviseurs en leveranciers, én de toepassing van het IMBOR, hebben vier samenwerkende gemeenten kwaliteitswinst en kostenreductie behaald bij de aanschaf en implementatie van het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte.

4 gemeentes en 1 uitvoeringsorganisatie, 13 thema’s uit 14 systemen; een conversieknoop waar je ‘s nachts badend in het zweet wakker van kan worden. Dat was de opgave waarvoor de Duo+ samen met de Ronde Venen voor stonden begin 2017. De aanbesteding voor het project begon al in 2015. De gemeente Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen zouden samen een uitvoeringsorganisatie gaan vormen.

De eerste stap was het gezamenlijk maken van de geovoorziening. Uiteindelijk besloten alleen Uithoorn en Ouder-Amstel het beheer van de openbare ruimte in Duo+ onder te brengen. Diemen en De Ronde Venen bleven het zelf doen. Wel ging Diemen gebruik maken van de ICT ondersteuning van Duo+ waaronder de BGT. Kortom niet alleen veel thema’s, maar ook organisatorisch een ingewikkelde constructie. Laaghangend fruit bleef ondanks die organisatiespaghetti toch het gezamenlijk aanbesteden en beheren van een systeem voor de openbare ruimte. Hier was winst te behalen op gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten.
 
Dit traject is in augustus 2016 gestart en in maart 2017 kwam de leverancier Groenestein Beheersoftware als winnaar uit de bus. Vooraf was al bepaald dat het systeem aan IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) moest voldoen. Dit is een landelijke standaard die ontwikkeld wordt door het CROW. Een lastige opgave omdat nog niks van dit model vaststond voor informatie-uitwisseling. Het vastleggen van de IMBOR Standaard is was eerder in 2016 gestart.

De gemeentes hebben bij de aanbesteding, bij gebrek aan voldoende kennis in huis, externe deskundigheid in huis gehaald via Ruimteschepper. Zij kwamen met de adviseurs van InArea voor de dag. Een gouden greep omdat zij zeer nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van IMBOR.
 
April 2017 is de conversie van gestart met als eerste thema groen en bomen. Uit eerdere projecten leek het haalbaar om deze 2 thema’s tegelijk te doen. In de praktijk bleek dit een behoorlijk beslag te leggen op zowel de organisaties als de leverancier. Ook het kunnen voldoen aan IMBOR was in het begin erg wennen:

  •     Voor de databeheerders die normaal gesproken alleen maar data invoeren;
  •     voor de projectleider die niet uit het informatiemanagement komt;
  •     voor de leverancier omdat IMBOR nog zo nieuw was.

screenshot-groen
 
Tegen de tijd dat de inrichting van groen en bomen voldeed aan IMBOR 1.1, kwam het CROW met IMBOR 1.2. Een wezenlijke verandering waarbij vorm en functie nog scherper van elkaar gescheiden zijn. Een zeer goede ontwikkeling met een vertraging tot gevolg. GB Beheer moest hiervoor aangepast en opnieuw getest worden. Ondanks deze hobbel is Groenestein als één van de eerste leveranciers gelukt om GB Beheer voor Groen, Bomen en Wegen begin 2018 op te leveren waarbij de inrichting voldoet aan IMBOR 1.2.

Belangrijk is vooral dat het voldoet vooral aan de wensen van de groen- en  wegbeheerders. En nu volgen de andere thema’s waarbij overal IMBOR wordt gevolgd.  
 
Eind 2018 werken dan 4 gemeentes volgens 1 informatiemodel, 1 beheersysteem openbare ruimte en 1 inrichting. Daarin is de kwaliteit geborgd en kan men taken van elkaar overnemen waarmee de kwetsbaarheid aanzienlijk verminderd is.

screenshot-bomen

Een prestatie om trots op te zijn voor alle partijen.

Deze blog werd geschreven door Tinok van Hattum, Programmamanager Assetbeheer, Duo+.
 

Uitleg betrokken partijen en begrippen

Duo+
Een jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Ouder-Amstel (ruim 13.000 inwoners), Diemen (bijna 27.000) en Uithoorn (ruim 29.000). Voor professioneel advies en uitvoering in het belang van de lokale burgers en bedrijven. Hier werken bijna 300 zeer gedreven collega’s aan de individuele én collectieve dienstverlening en een efficiënte en goede bedrijfsvoering voor meerdere gemeenten.

Groenestein Beheersoftware
Groenestein Beheersoftware bouwt programmatuur voor beheer van de openbare ruimte. Sinds 1986 is een reeks van modules gebouwd die de beheerder van de openbare ruimte helpen bij het goed beheren van zijn wegen, lichtmasten, bomen, speeltoestellen, groen, riolering enzovoort. GB Beheer is het meest complete pakket voor beheer van de openbare ruimte.

Met GB Beheer is binnen één enkel systeem alle gereedschap beschikbaar voor integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. De flexibiliteit van GB Beheer is ongeëvenaard. Zij kunnen letterlijk elke denkbare wens op het gebied van inrichting realiseren.

InArea & Ruimteschepper
InArea optimaliseert het informatiemanagement van organisaties door het organisaties mogelijk te maken objectgegevens die eenmalig zijn ingewonnen effectief op verschillende manieren en door verschillende subsystemen te gebruiken. Door gedegen inventarisatie, organisatie en standaardisatie en de implementatie van slim toegepaste informatiebeheersystemen zorgt InArea voor een efficiënte informatiestructuur.

Ruimteschepper levert hoogwaardige dienstverlening in het Geo-werkveld. Door unieke en inhoudelijke kennisnetwerken te activeren en beheren is een grondige kennis van de markt beschikbaar. Vanuit dit specialisme worden de juiste verbindingen gelegd tussen opdrachtgevers en experts.

IMBOR
Er gaat jaarlijks veel geld om in het beheer van de openbare ruimte. De basis voor goede begrotingen en planningen is ‘areaal op orde’. Hiervoor heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Het IMBOR uniformeert begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’. Het IMBOR sluit volledig aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo). Versie 1.2 van het IMBOR is nu beschikbaar.
In het IMBOR zijn landelijke afspraken gemaakt over de objectgegevens voor het beheer van de openbare ruimte. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals voor wegbeheer en groenbeheer. Terreinbeherende organisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen profiteren hiermee van de efficiency van door CROW getoetste referentielijsten. Leveranciers van softwarepakketten voor het beheer van de openbare ruimte zijn betrokken bij het IMBOR, voor de verdere toepassing in de praktijk.        
 
De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), met een gebruiksplicht vanaf 1 juli 2017 en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis. Het IMBOR bestrijkt de gehele openbare ruimte en wordt gefaseerd ontwikkeld. De vakgebieden weg- en groenbeheer staan in versie 1.0, rioleringsbeheer is opgenomen in versie 1.1. Kunstwerken is het eerstvolgende onderwerp, daarna worden onder meer sport, spelen, kabels & leidingen en openbare verlichting opgepakt. Zie ook de fasering en globale planning.

Het IMBOR vormt de schakel tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland. Het is daarmee een hulpmiddel, dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van de beheersystemen. De beheerders kunnen bij het uitwerken van de BGT putten uit het IMBOR.

Scroll naar boven