CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Start themareeks ‘Mobiliteit en duurzame steden' voor beleidsmedewerkers en verkeerskundigen

18-04-2018

CROW-KpVV start dit jaar de themareeks ‘Mobiliteit en duurzame steden en regio’s’. Dit zijn vier gratis themabijeenkomsten, waarvan het merendeel ook te volgen is als live webcast. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en een koppeling met het onderwerp 'duurzaamheid'. Op 31 mei start de eerste bijeenkomst over toegankelijkheid en komen verderop in het jaar de Omgevingsvisie/Omgevingsplan, klimaatadaptatie en nieuwe wetgeving luchtkwaliteit aan bod.

Duurzaamheid is een breed begrip, ook in de wereld van mobiliteit. Het gaat over zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, over robuuste investeringen, over de kosten en effecten van mobiliteit op de omgeving, over gezondheid en over de vraag hoe wij in de toekomst verstandig mobiel kunnen blijven. Hoe breng je bereikbaarheid, economie, leefmilieu, klimaat met elkaar in evenwicht? Wat maakt een stad, kern of regio duurzaam en welke rol speelt mobiliteit hierin? De bijeenkomstenreeks Mobiliteit en duurzame steden en regio’s gaat in op enkele onderwerpen.

Centrale vraag

Waar kunt u als beleidsmedewerker of verkeerskundige de relatie tussen duurzaamheid en mobiliteit leggen? Dat is de centrale vraag in de reeks bijeenkomsten die CROW-KpVV in 2018 organiseert samen met en voor professionals uit de sectoren die betrokken zijn bij dit thema. Per bijeenkomst staat een verkeerskundige beleidsvraag centraal en behandelen we een aantal onderwerp die relevant zijn.

31 mei

 
Bijeenkomst 1: Toegankelijkheid voor iedereen maakt kernen en steden duurzaam
28 juni


 
Bijeenkomst 2: Omgevingsvisie/-plan en duurzame steden en regio’s
27 september


 
Bijeenkomst 3: Klimaatadaptatie en de duurzame stad en regio
  • Fysieke bijeenkomst (inschrijving nog niet geopend)
  • Live webcast (inschrijving nog niet geopend)
15 november


 
Bijeenkomst 4: Nieuwe wetgeving luchtkwaliteit en duurzame kernen en steden
  • Fysieke bijeenkomst (inschrijving nog niet geopend)
  • Live webcast (inschrijving nog niet geopend)

Scroll naar boven