Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


CROW’ers aan het woord tijdens het A&C congres 2018

23-04-2018

Heeft u het programma van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren al bekeken? We bieden een inspirerend en afwisselend programma waarbij enkele van onze eigen CROW’ers aan het woord komen. Maar waar gaan ze met u over in gesprek?

Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2018Bouwteam, Provinciaal Contractenbuffet en UAV-GC 2018, enkele onderwerpen die zij zullen behandelen samen met collega’s uit het werkveld. Leren van elkaar en elkaar (beter) leren kennen staan centraal. We doen het samen.

Bouwteam

Ad van Leest, Hans Boes en Andrea Chao stellen u de vraag: bouwteam als ultieme oplossing voor goed samenwerken: hype of kansrijk perspectief? De toenemende belangstelling voor bouwteamovereenkomsten brengt de nodige praktijkvragen met zich mee. Wat is eigenlijk een bouwteam, welke vormen zijn er en welke aanbestedingsprocedure hoort daar bij? Goed aanbesteden en contracteren van een bouwteam: op naar goed teamwork!

Kan het Provinciaal Contractenbuffet uw honger naar meer samenwerking stillen?

In het Provinciaal Contractenbuffet werken provincies samen met ingenieursbureaus en CROW aan een contractsystematiek die aansluit op de UAV-GC. Doel is om door uniformiteit efficiency te verhogen en (faal)kosten te verlagen. Een basisovereenkomst, aanbestedingsdocumenten en een model vraagspecificatie zijn al beschikbaar. Mark Hofstede, Edwin Koevoets en Toon van Oerle leren u via een demonstratie het PCB kennen: hoe werkt het, wat zijn de ervaringen van gebruikers en wat zijn de volgende stappen in de verdere ontwikkeling van de systematiek?

Op naar UAV-GC 2018

In de CROW pre-adviescommissie Actualisering UAV-GC 2005 wordt de contractpraktijk kritisch tegen het licht gehouden om in het najaar te kunnen beschikken over de UAV-GC 2018. Het effect van de Marktvisie is merkbaar: opdrachtgevers en opdrachtnemers in de commissie komen vanuit wederzijds begrip gezamenlijk tot werkbare oplossingen. Nieuwsgierig naar meer? Ad van Leest gaat in gesprek met een aantal stakeholders (leden van de pre-adviescommissie) over heikele kwesties onderweg naar de UAV-GC 2018.

Duurzaamheid in projecten; zo doen gemeenten dat

Ruim 30 gemeenten hebben de afgelopen maanden samen met CROW en Royal Haskoningdhv een handreiking ontwikkeld die handvatten biedt om projecten te verduurzamen. De gemeenten hebben hun kennis en kunde gedeeld: hoe kan duurzaamheid op een laagdrempelige manier een plek krijgen in projecten? Wat zijn de valkuilen en hoe ga je daar mee om? Wat is de relatie met de Aanpak Duurzaam GWW? De handreiking belicht elke projectfase: welk instrument zet je wanneer in? Welke informatie is waar te vinden? Welke beslissingen moet je als gemeente wanneer nemen? Vanaf het idee tot en met het beheer en onderhoud: van mooie ambities naar duurzame daden. Met onder anderen Mark Hofstede, Jos Schildman, Robin Boelsoms, Frans Mooy en Bart Steman.

Het handhavingsdilemma

Sanctioneren of laten passeren? Dat is de vraag als beloofde kwaliteit niet geleverd wordt, als niet aan de normen of technische eisen wordt voldaan. Een duivels dilemma voor de opdrachtgever.
Zonder strenge handhaving kan er echter geen sprake zijn van een level playing field voor aannemers. Sterker nog: “opdrachtgevers die niet goed handhaven, verzieken de markt”. Durft u deze stelling aan? Houdt handhaving prijsduikers weg bij aanbestedingen? Discussieer mee met Ad van Leest, Sjak Arts, Bas Drijvers en Huub de Lange over eerlijke prijsvorming, heldere normen, het organiseren van goed toezicht, en competenties en kennis die hiervoor vereist zijn. Naar gezonde marktverhoudingen door strengere handhaving: wat vinden aannemers?

Past Performance, de vragenlijst voorbij!

Van Appingedam tot Weststellingwerf, van provincie Flevoland tot waterschap Scheldestromen: ruim 85 decentrale overheden werken met Past Performance. Uniform, transparant, objectief en Periodiek; dat is de kern van deze beoordelingssystematiek, gericht op het professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Houding en gedrag, en de kwaliteit van de samenwerking staan centraal. Bovendien krijgt de opdrachtnemer inzicht in de mogelijkheden voor interne kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het opdrachtnemerschap. En de opdrachtgever kan in aanbestedingen gerichter selecteren. Overheid en markt aan het woord: wat hebben ze er aan, wat kunnen ze er mee? En hoe zit het met de doorontwikkeling van eenzijdig naar wederzijds? Wie durft? Roy Voorend, Henk Brouwer en Martijn Romijn gaan met u in gesprek.
 
Bekijk alle sessies

Scroll naar boven