Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Provincie Noord-Brabant gaat CROW ProContract gebruiken voor UAV-GC contracten

25-09-2017

Op 20 september kwam een delegatie van ca. 15 personen bijeen, bestaande uit contractmanagers, externe adviseurs en projectuitvoerders. Kees van Driel, Provincie Noord-Brabant, opende de bijeenkomst en stipte het belang aan van het gebruik van een platform als CROW ProContract; één centrale plek waar alles te vinden is zoals uniforme documenten, formats en sjablonen die gebruikt kunnen worden voor provinciale contracten. Provincie Noord-Brabant gaat aan de slag met CROW ProContract en CROW ondersteunt hierbij, we gaan er gezamenlijk een succes van maken.

Provinciaal Contractenbuffet

De basis voor het gebruik van CROW ProContract is het resultaat van Het Provinciaal Contractenbuffet, een gezamenlijke ontwikkeling van de provincies en CROW. Daarin zijn door de koploperprovincies afspraken gemaakt over de uniforme verschijningsvorm van UAV-GC contracten. De in het verleden ingezette ontwikkeling is nog steeds gaande; er worden nog steeds nieuwe ervaringen opgedaan die gedeeld worden en weer tot aanpassingen kunnen leiden. Uiteindelijk is de hogere ambitie dat provinciale onderdelen vertaald kunnen worden naar generieke toepassing voor iedereen.

Toepassing in de dagelijkse praktijk door provincies, gemeenten en waterschappen

De uitdaging is om in de dagelijkse praktijk de kennis, tools, formats e.d. te gaan gebruiken, waardoor het werk makkelijker wordt gemaakt, tijd wordt bespaard, fouten worden beperkt en de kwaliteit verbetert. Uiteindelijk willen alle provincies uniforme UAV-GC contracten opstellen en in de markt zetten; dit vergroot de herkenbaarheid in de sector. Behalve de provincies kunnen ook gemeenten en waterschappen gebruik maken van CROW ProContract. 

Contracten en aanbestedingsleidraden genereren

In CROW ProContract zitten naar keuze zowel generieke als provinciale invullingen van contracten en aanbestedingsleidraden. Deze kunnen worden gebruikt om contracten en aanbestedingsleidraden te genereren. Omdat hierin op hoog abstractieniveau zaken zijn geregeld, moeten er op projectniveau nog onderdelen worden ingevuld. 

Daarnaast is het mogelijk om een documentgenerator te gebruiken om langs het opstellen van een basisovereenkomst of aanbestedingsleidraad te lopen. Dit is beschikbaar voor de meest gebruikte verschijningsvormen. Voor het opstellen van een vraagspecificatie is specifieke tooling nodig, zoals Relatics. Deze tool kan ook aangesloten worden op generieke en provinciale eisensets om deze op te nemen in contracten. Eigen documenten kunnen altijd als voorbeeld in CROW ProContract worden geraadpleegd of opgenomen. Er is overigens wel een documentgenerator voor het invullen van de CROW Model Vraagspecificatie beschikbaar, in het geval dat contractopstellers deze nog niet hebben in hun organisatie.

ProContract

Het gebruik van CROW ProContract in combinatie met een organisatieabonnement op de CROW Kennisbank geeft toegang tot alle benodigde tools, formats, voorbeelddocumenten en kennis op elk gewenst moment en locatie.

Scroll naar boven