CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

​Ringonderzoek meetsystemen langsvlakheid

24-10-2017

In Nederland wordt voor het meten van de langsvlakheid van wegen gebruik gemaakt van HSRP-meetsystemen. De metingen worden uitgevoerd bij de oplevering van nieuw aangelegde verhardingen of in het kader van beheer en onderhoud.

Er zijn verschillende meetsystemen in Nederland beschikbaar. Om zekerheid te hebben dat de meetsystemen in vergelijkbare omstandigheden dezelfde resultaten leveren, organiseert het CROW Platform Wegmetingen jaarlijks een ringonderzoek.

De resultaten van het ringonderzoek 2017 zijn beschikbaar gekomen in CROW-rapport ‘CROW-Ringonderzoek HSRP-systemen 2017’. Op basis van het ringonderzoek zijn aan 11 meetsystemen een certificaat uitgereikt. De certificaten zijn geldig tot september 2018. De gecertificeerde meetsystemen staan op de pagina Metingen langsvlakheid HSRP vermeld.

Scroll naar boven