CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Gemeentelijke digitale standaarden uitgebreid met IMBOR

10-05-2017

Om een efficiënte digitale overheid te realiseren zijn standaarden noodzakelijk. Een groot aantal organisaties ontwikkelt deze standaarden. CROW is onder meer verantwoordelijk voor het IMBOR, het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte. VNG-KING zorgt voor het overzicht van de goedgekeurde standaarden in het GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. Het IMBOR staat nu officieel in de lijst van het GEMMA.

GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Het GEMMA geeft richting aan het realiseren van de elektronische overheid en bestaat uit begrippen, modellen, architectuurprincipes, standaarden en handleidingen. Hiermee zullen de oplossingen onderling goed samenwerken, en ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. 

Het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) is nu opgenomen als één van de gegevensstandaarden. Het IMBOR beschrijft hoe objectgerichte gegevens ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte moeten worden vastgelegd, zodat landelijk uniformering van deze informatie mogelijk is. De basis wordt gevormd door de objecttypen uit de BGT en IMGeo.

Door eenduidige afspraken te maken, wordt het gegevensbeheer voor de openbare ruimte efficiënter. IMBOR is geschikt voor Integraal Beheer, omdat het alle vakgebieden omvat. De uniformering maakt gegevensuitwisseling tussen terreineigenaren onderling én tussen opdrachtgevers en -nemers gemakkelijker. Ook wordt de uitvoering van benchmarks, een steeds vaker gebruikte managementtool in het beheer, efficiënter. Veel beherende organisaties kennen een doorontwikkeling van ‘beheer openbare ruimte’ naar ‘assetmanagement’. Bij assetmanagement is het onderdeel ‘areaal op orde’ van groot belang. Het IMBOR zorgt hierbij voor uniformering en harmonisatie.


Meer informatie

Ga naar GEMMAonline.nl
Meer informatie over het Informatiemodel beheer openbare ruimte.

Scroll naar boven