Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe assetbeheersystematiek voor verhardingen

03-03-2017

De wegbeheersystematiek van CROW (publicaties 146 en 147) is door de jaren heen geëvolueerd. Van ad-hoc beheer maakten we de stap naar rationeel beheer en nu bevinden we ons in het tijdperk van assetmanagement en snelle technologische ontwikkelingen.

De tijd is aangebroken om de beheersystematiek te moderniseren, uit te breiden met de werkwijze van assetmanagement en tegelijkertijd eenvoudiger in het gebruik te maken. 


Behoefte aan risicosturing

Risicosturing wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe systematiek. Uit een breed onderzoek onder gebruikers en bestuurders (online enquête en interviews) blijkt dat daar behoefte aan is. De geënquêteerden geven aan dat ze op zoek zijn naar onder andere
•    een duidelijke relatie met beeldkwaliteit
•    differentiatie naar onderhoudsniveaus
•    meer betrouwbare voorspellingen
•    betere afstemming tussen begroting en budget
•    het kunnen maken van scenario’s
•    het kunnen maken van de koppeling naar waarden van de organisatie


Verbinding tussen beheerdisciplines

Het doel is om een generieke assetbeheersystematiek (ABS) te ontwikkelen met daarin een specifieke uitwerking voor de verhardingen (ABS-V). Op deze wijze kan de verbinding worden gelegd met andere beheerdisciplines zoals groenvoorzieningen, kunstwerken, verlichting e.d. Het eindresultaat moet zodanig zijn dat zowel doorgewinterde assetmanagers/wegbeheerders als sporadische gebruikers er gebruik van kunnen maken. 


Uitwerking

Dit jaar zal de huidige wegbeheersystematiek worden geoptimaliseerd en worden vier modules uitgewerkt: gericht inspecteren, begroten, effect- en risico gestuurd programmeren en maatregelkeuze. Met als doel om de generieke ABS en de ABS voor verhardingen verder in detail uit te werken. Eind 2017 komen de eerste resultaten beschikbaar!

Contactpersonen: Eddy Westdijk en Ceciel van Iperen.

Latest newsLatest news
Publicaties wegbeheer
bekijk de publicaties over wegbeheer
Scroll naar boven