CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Wintergladheid efficiënt en effectief bestrijden?

09-06-2017

Een effectieve en efficiënte gladheidsbestrijding begint bij een goede voorbereiding. Dit betekent niet aan het begin van de winter. Nee, deze voorbereidingen vinden al plaats voor de zomer. Als de temperatuur plus 20 graden is. De nieuwe CROW-publicatie ‘Organisatie en bestrijding van wintergladheid’ geeft praktische handvatten voor de inrichting en uitvoering van de gladheidsbestrijding. Met aandacht voor de wensen van de weggebruiker, de noodzakelijk te maken keuzes door de wegbeheerder, het milieu en de kosten.

Met het verschijnen van deze publicatie worden vijf verschillende CROW-publicaties op het gebied van gladheid vervangen. Het is een up-to-date totaalwerk over gladheidsbestrijding en sneeuwruimen. ‘Organisatie en bestrijding van wintergladheid’ is opgedeeld in drie delen: gericht op de bestuurder, de beleidsmedewerker en de specialist.

Onderstaande publicaties vormen de basis voor deze nieuwe publicatie:
  • Gladheid: voorspellen, voorkomen, bestrijden (publicatie 270)
  • Leidraad gladheidbestrijdingsplan (publicatie 236)
  • Samenwerken bij gladheidsbestrijding (publicatie 296)
  • Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers (publicatie 334)
  • Juridische aspecten van wintergladheidsbestrijding (publicatie 608)


De publicatie is digitaal beschikbaar in de Online Kennismodule Gladheidsbestrijding.
Meer informatie over de publicatie ‘Organisatie en bestrijding van wintergladheid’.

Scroll naar boven