Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Vernieuwde richtlijnen voor verkeersmaatregelen op autosnelwegen

12-07-2017

Jaarlijks gebeuren er veel verkeersongelukken bij wegwerkzaamheden. Het is daarom belangrijk om oog te hebben voor de veiligheid van de wegwerker én weggebruiker.

wegwerkzaamheden-ede-a12Mensen laten werken aan de weg is alleen verantwoord als dat op een veilige wijze gebeurt. Recent is CROW-publicatie ‘Maatregelen op autosnelwegen’ herzien. Deze publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie en adviezen rond voorbereiding, uitvoering en beëindiging van wegafzettingen bij wegwerkzaamheden op autosnelwegen. En heeft als doel om het aantal verkeersongelukken bij wegwerkzaamheden te reduceren daarbij en tegelijkertijd de doorstroming zoveel mogelijk te handhaven.

Deze publicatie vervangt de editie uit 2013 en bevat talloze aanwijzingen voor de organisatie en de uitvoering van met name diverse soorten wegafzettingen op autosnelwegen.

Bij het samenstellen van deze publicatie is gestreefd naar een breed draagvlak onder alle belanghebbenden en naar acceptabele en specifieke eisen. Nieuwe verkeersmaatregelen zijn benoemd en ingepast, niet-actuele maatregelen zijn verwijderd. Beschrijvingen en eisen zijn zo eenvoudig mogelijk weergegeven en het aantal uitzonderingen is tot het minimum beperkt. Daarbij is uitgegaan van reeds aanwezige geaccepteerde en uitgewerkte kennis. De samenhang met andere richtlijnen is versterkt, door afstemming en verwijzingen. Discrepanties met de overige richtlijnen voor Werk in Uitvoering zijn zoveel mogelijk opgeheven. De nieuwe richtlijn is per 1 september 2017 van kracht.

De online uitgave van CROW-publicatie ‘Maatregelen op autosnelwegen’ is te vinden in de Online Kennismodule Werk in Uitvoering. Dankzij deze kennismodule zijn zoeken en vergelijken eenvoudig. Ook zijn de doorgevoerde wijzigingen gemakkelijk te vinden. De Online Tool en het Handboek wegafzettingen 96a zijn ook herzien. Beide producten bevatten concrete maatregelfiguren voor situaties bij werk in uitvoering op autosnelwegen.

Meer informatie over Werk in Uitvoering.
Download het overzicht van wijzigingen aan de CROW publicatie 96a 2017.

 

Scroll naar boven