CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Busvriendelijk wegontwerp; hoe doe je dat?

05-06-2017

Bij het ontwerpen van wegen gaat er nog veel mis met het incalculeren van businfrastructuur. Het is van belang dat vervoerders en wegbeheerders vroegtijdig met elkaar overleggen, bijvoorbeeld om overeenstemming te krijgen over de ontwerpuitgangspunten. De kennis over businfrastructuur moet dan wel op orde zijn (eenduidig en actueel).

CROW heeft samen met een werkgroep de beschikbare kennis gebundeld en geactualiseerd. Hierbij lag de focus op wegontwerp. Dit heeft geresulteerd in nieuwe kennis over infrastructuur voor verkeersveilig rijden en halteren van bussen. Deze kennis is  beschikbaar in de Online Kennismodule Openbaar vervoer.

Actualisatie in 2017

In het voorjaar van 2017 verscheen het CROW-kennisproduct ‘Busvriendelijk wegontwerp’ als opvolger van ‘Maten voor de bus’. Aan het kennisproduct ‘Busvriendelijk wegontwerp’ is nu ook kennis over voertuigeigenschappen en -systemen, emissieloos rijden, en zelfrijdende bussen toegevoegd. Daarnaast heeft de werkgroep ook nieuwe/aanvullende kennis op het gebied van het wegontwerp toegevoegd aan de publicatie: de bus en erftoegangswegen, fietsstraten en de bus, en succesvolle samenwerking tussen OV-A, vervoerder en wegbeheerder bij wijzigingen in het wegontwerp.  

CROW is er trots op met de hulp van de samenwerkende partijen in de CROW werkgroepen een waardige opvolger van de alom gehanteerde ‘Maten voor de bus’ te hebben gerealiseerd.

Scroll naar boven