Kennis Standaardsystematiek Kostenramingen (SSK) digitaal beschikbaar

26-09-2016

Alle informatie rond de Standaardsystematiek Kostenramingen (SSK) is vanaf heden digitaal beschikbaar via de nieuwe Kennismodule Kostenmanagement. Met SSK maakt u kostenramingen van investerings- én/of levensduurkosten van projecten en heeft u een handreiking voor kostenmanagement. Door het gebruik van de systematiek zijn ramingen eenduidig en onderling vergelijkbaar.

Door het gebruik van de Standaardsystematiek Kostenramingen zijn ramingen beter in de tijd te volgen en beter onderling vergelijkbaar. De SSK vereist dat scope en uitgangspunten van een (bouw)project duidelijk worden vastgelegd in het bijbehorende ramingsdossier. Ramen met SSK geeft dus een compleet en duidelijk beeld van alles wat in een (bouw)project is inbegrepen. De systematiek draagt zodoende in belangrijke mate bij aan de verbetering van de communicatie in de gww-sector en aan de kostenbeheersing van infrastructurele projecten gedurende de gehele levenscyclus.
 
 

Kennis in deze kennismodule

Deze Online Kennismodule bevat:
 
  • Standaardsystematiek Kostenramingen 2010 (publicatie 137)
  • de errata van 19-01-2010 en van 6-4-2011
  • SSK in kort bestek (pdf)
  • Link naar Rekenmodel SSK-2010
     
 

Doorontwikkeling

In 2017 wordt gestart met de actualisatie van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen.
Dat heeft alles te maken met assetmanagement en lifecycle costing (LCC). Assetmanagement is de laatste jaren sterk in opkomst. Kostenmanagement, waar LCC ook bij hoort, is een belangrijk aspect van assetmanagement. Lees er meer over in de blog ‘Kostenramingmethodiek, assetmanagement en lifecycle costing (LCC) gaan volledig op elkaar aansluiten‘ van Paul Jansen, projectmanager Aanbesteden en Contracteren.
 

Naar de kennismodule Kostenmanagement

 
 
 


 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven