Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Aanpassing resultaatbeschrijvingen op de Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen

23-12-2016

Begin dit jaar is de digitale ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’ door CROW beschikbaar gesteld. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze eisencatalogus waren de Flora- en faunawet, per 1 januari opgevolgd door de nieuwe wet Natuurbescherming, en het verzoek van opdrachtgevers en opdrachtnemers om de eisen zo specifiek en meetbaar mogelijk te maken. Met de eisencatalogus kunnen regelmatig terugkerende ‘missers’ in het ontwerp en de uitvoering van faunavoorzieningen worden voorkomen.

De eisencatalogus bevat eisen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van voorzieningen die geschikt zijn om planten- en diersoorten te beschermen. Denk hierbij aan rasters, poelen, nestkasten, faunatunnels, vleermuiskasten en winterverblijven voor amfibieën. Daarnaast bevat de catalogus een overzicht van ‘good practices’, alternatieven, risico’s en overige praktische informatie voor realisatie en beheer van de voorzieningen.


Aanpassing van de resultaatsbeschrijvingen

Ongeveer een jaar voor het publiceren van de eisencatalogus heeft CROW de Standaard RAW Bepalingen 2015 uitgebracht. In hoofdstuk 64 Flora- en faunamaatregelen en –voorzieningen en bijbehorende resultaatsbeschrijvingen wordt verwezen naar de eisencatalogus, die destijds nog niet uitontwikkeld was. Nu dit wel het geval is, is CROW bezig de resultaatsbeschrijvingen ook te actualiseren. Dit gebeurt door aan een groot aantal resultaatsbeschrijvingen de zogenaamde objectspecificaties en aspectspecificaties toe te voegen. Objectspecificaties gaan in op zaken als afmetingen, materialen, vorm, kleuren, enzovoorts. Bij aspectspecificaties moet gedacht worden aan zaken als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, ruimte, rust, verlichting, bereikbaarheid, enzovoorts.

Eisencatalogus ondersteunt van initiatieffase tot en met onderhoud en monitoring

De digitale ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’ is een hulpmiddel voor alle professionals die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van diersoorten.

Onder meer initiatiefnemers, bevoegd gezag/vergunningverleners, adviseurs, beleidsmedewerkers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en bestekschrijvers gebruiken de factsheets uit de catalogus om hen te ondersteunen in alle projectfasen: initiatief, planvorming, ontwerp, uitvoering, onderhoud en monitoring. De resultaatsbeschrijvingen zijn specifiek bedoeld voor de besteksschrijvers en aannemers in de uitvoeringsfase. Met de geactualiseerde en aangevulde beschrijvingen kunnen zij enerzijds het werk omschrijven en anderzijds het werk af prijzen.

Dit verschil maakt dat niet alle informatie uit de eisencatalogus in de resultaatsbeschrijvingen terecht zal komen. Het is dus als besteksschrijver goed om te weten dat de eisencatalogus ter ondersteuning bij het schrijven van een bestek kan worden gebruikt, zeker wanneer de ambities ten aanzien van de natuur hoog zijn en kansen op overtredingen van natuurwetgeving en faalkosten zo klein mogelijk moeten zijn!

Voor meer informatie over de eisencatalogus, ga naar www.crow.nl/kmflora.

Scroll naar boven