CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Geslaagde themabijeenkomst Past Performance

03-07-2014

Een verslag en de presentaties van de themabijeenkomst Past Performance zijn online beschikbaar.

Op dinsdag 24 juni jl. organiseerden PIANOo, RWS, Bouwend Nederland en de werkgroepen Past Performance van Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten samen met CROW voor de derde ker een themabijeenkomst over Past Performance. Opdrachtgevende overheden, aannemers en adviesbureaus kwamen in congreslocatie Regardz te Zwolle bijeen om zich te laten informeren over de recente ontwikkelingen rondom Past Performance binnen de sector en om ervaringen uit te wisselen.
CROW heeft onlangs de Past Performance methodiek van Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten landelijk beschikbaar gesteld. De achtergronden, de systematiek, het gebruik, de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen werden toegelicht. Ook recente ontwikkelingen bij decentrale overheden en de rol van CROW hierin kwamen aan bod. In een plenaire discussie en in workshops was er ruimte voor vragen en opmerkingen over de aanpak.
 
 
Lees de terugblik van de bijeenkomst met de presentaties, het verslag en foto’s.
 

Scroll naar boven