Eerste landelijk overleg doorontwikkeling Past Performance

30-10-2014

CROW heeft het ‘landelijk overleg Past Performance’ opgericht. In dit overleg stemmen opdrachtgevers en –nemers het uitdragen, implementeren en verbeteren van de systematiek met elkaar af. Uitgangspunten daarbij zijn draagvlak, praktische toepassing (eenvoud), zorgvuldigheid, objectiviteit, harmonisatie en een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Tijdens het eerste overleg op 9 oktober is gesproken over de stand van zaken binnen de verschillende regio’s, de resultaten van de uitgevoerde evaluatie en de samenwerking met de werkgroep uniformiteit (koplopersgroep).
 

Landelijke uitrol

CROW faciliteert de uitrol en doorontwikkeling van de Past Performance systematiek. Het landelijk overleg heeft als taak de belangen van de achterban uit de verschillende regio’s en verschillende partijen uit de sector op elkaar af te stemmen. De opdrachtgevers gebruiken in toenemende mate de systematiek en de website www.past-performance.nl
 

Samenwerking met de werkgroep uniformiteit (koplopersgroep)

Momenteel zijn er diverse Past Performance-systemen. Het streven is om de  systemen van de koplopersgroep (RWS, ProRail en een aantal grotere gemeenten) en CROW op elkaar af te stemmen met als doel samen tot één systeem te komen. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn:
  • behoud van draagvlak bij de (huidige en beoogde) gebruikers, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers
  • behoud van de relatieve eenvoud van het systeem: een optimum tussen gebruikersvriendelijkheid, zorgvuldigheid, uniformiteit en betaalbaarheid
 

Evaluatie www.past-performance.nl

Tussen 1 juli en 1 september 2014 is de website www.past-performance.nl geëvalueerd. Uit de evaluatie kwamen verbeterpunten voor gebruikersfunctionaliteiten en gebruiksgemak naar voren die per 1 januari 2015 worden doorgevoerd.
 

Vernieuwde website op InfraTech 2015

 
Bezoek onze bijeenkomst ‘Ontwikkelingen Past Performance' op InfraTech 2015 voor de laatste stand van zaken omtrent de Past Performance systematiek en de vernieuwde website.
 
 
 
 
 

Scroll naar boven