KPD en CROW 25 jaar RAW

08-07-2013

Op 30 juni 2013 was het 25 jaar geleden dat CROW en KPD Automatisering een licentie afsloten voor het gebruik van de inhoud van de RAW-besteksystematiek in KPD-besteksoftware.

Om dit heugelijke feit te vieren overhandigde Ad van Leest namens CROW op 3 juli jl. een mooie (en erg lekkere!) taart aan Sjoerd Wiersma van KPD (tegenwoordig onderdeel van Brink Groep).

Traditionele bestekken voor infrastructuurwerken worden vaak geschreven volgens de RAW-systematiek. Dat gebeurt met speciale besteksoftware. CROW ontwikkelt die niet zelf, maar heeft hiervoor licenties afgesloten met bedrijven die besteksoftware op de markt brengen.

 

CROW verstrekt het keurmerk RAW aan licentiehouders om aan te geven dat de software voldoet aan de uitgangspunten van de RAW-systematiek. De laatste grote wijziging, toetsing en goedkeuring van deze systematiek vond plaats in 2011 (o.b.v. de RAW versie 2010). Een recente wijziging die in de besteksoftware is verwerkt, betreft de gevolgen van de Aanbestedingswet 2012 in de RAW. Zie ook http://www.crow.nl/nl/RAW/RAW-RAW.html.

 

Vanuit deze licentieovereenkomst werken CROW en KPD samen om hun gezamenlijke klanten te ondersteunen in het opstellen van bestekken voor infrastructuurwerken, zowel in traditionele als in meer hybride vorm. De taart markeert een periode van 25 jaar goede samenwerking en het begin van toekomstige samenwerkingen op gebied van contractsystematieken en software.

Scroll naar boven