Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennisplatform Betonwegen opgericht

11-10-2013

Met de oprichting van het Kennisplatform Betonwegen wordt de bestaande kennis op dit gebied voor de professional praktisch toepasbaar gemaakt. De officiële aftrap van het kennisplatform door CROW en het Cement&BetonCentrum, vond plaats tijdens de Betonwegendag op 10 oktober in ’s-Hertogenbosch.

Aan de oprichting van het Kennisplatform Betonwegen is een enquête voorafgegaan. Twee derde van de ondervraagden zegt behoefte te hebben aan een dergelijk platform en ruim de helft geeft aan er ook lid van te worden. De belangrijkste reden om af te zien van een lidmaatschap is tijdgebrek. Dankzij een financiële bijdrage van het Cement&BetonCentrum is het lidmaatschap gratis.

In de betonwegenwereld leeft het gevoel breed dat steeds meer kennis verdwijnt. De aanwezige kennis zit vooral bij de oudere professionals en de aanwas is onvoldoende. Het Kennisplatform Betonwegen wil zijn bijdrage leveren om het tij te keren.

Het platform zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties, de website en de tweejaarlijkse Betonwegendag, maar ook via bijeenkomsten voor en door leden waar deelnemers kennis halen en brengen.

In het voorjaar van 2014 vindt de eerste bijeenkomst plaats.
 
Meer informatie:
Marc Eijbersen, CROW, eijbersen@crow.nl
Wim Kramer, Cement&BetonCentrum, wimkramer@cementenbeton.nl
 

Scroll naar boven