CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

22 november: sessie over ‘Stromen en verblijven’

12-11-2013

Op 22 november komen in het Architectuurmuseum Amsterdam (ARCAM)vertegenwoordigers uit de verkeerskunde en stedenbouw samen. Samenwerking tussen deze twee disciplines is essentieel voor een optimaal integraal ontwerp van verkeer en openbare ruimte.

Onlangs verscheen de publicatie ‘Stromen en verblijven - naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte’. In deze publicatie wordt duidelijk dat de vakdisciplines verkeerskunde en stedenbouw nogal verschillende uitgangspunten hebben die vaak loodrecht op elkaar staan. In de sessie wordt geprobeerd een stap dichter bij samenwerking te komen.

Tijdens de sessie zullen vooroordelen, maar ook goede (en minder goede) voorbeelden van stadsstraten in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Enschede, Zwolle en Maastricht de revue passeren. Rijksadviseur Infrastructuur Jan Brouwer, Ton Schaap (Dienst Ruimtelijke Ordening van gemeente Amsterdam), Marleen Hovens (projectmanager CROW), Marc Verheijen (Lector Infratecture van Hogeschool Rotterdam) en Jeroen Mensink (redacteur van Stromen en verblijven) zullen hun standpunten toelichten.
De sessie staat onder leiding van moderator Jaap Jan Berg.
 

Waar en wanneer?

Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600
Datum: vrijdag 22 november 2013
Tijd: inloop 15.30 uur, start 16.00 uur
Gratis aanmelden kan via jam@jamarchitecten.nl.
 

CROW-publicatie ‘Stromen en verblijven’

De publicatie 'Stromen en verblijven' onderzoekt hoe verkeerskundige ontwerpeisen samen kunnen gaan met een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. In een aantal essays gaan deskundigen in op de verschillen tussen beide disciplines, tien voorbeeldprojecten laten de praktijk zien en een uitgebreid glossarium achterin het boek geeft een aanzet voor een gemeenschappelijke taal.

Scroll naar boven