Huisvesting

In 2017 is CROW verhuisd naar een nieuw pand in Ede. Ook bij de keuze voor een ander gebouw, de verbouwing en de inrichting van het pand is duurzaamheid van groot belang geweest.

Zo is er gekozen voor een bestaand pand waarvan delen niet aan vernieuwing toe waren. Daar waar wel aanpassingen nodig waren is gekozen voor gebruik van duurzame en gerecyclede materialen. In het gehele pand is bovendien energiezuinige led-verlichting toegepast.

Samen met de architect en met inspraak van CROW-medewerkers is er een plan gemaakt voor het nieuwe onderkomen. Medewerkers gebruiken veel de ontmoetingsfunctie van het kantoor. Met een kantoorconcept dat geënt is op activiteiten zoals concentreren, informeel overleg en bellen zullen deze activiteiten meer gescheiden plaatsvinden. Het nieuwe kantoor is een echte open ontmoetingsplek geworden met ruimte voor dialoog en samenwerking. Zowel tussen medewerkers onderling als met gasten, het nieuwe kantoor nodigt uit. De inrichting is strak, zakelijk, clean en ruim opgezet.

Bekijk een impressie van ons nieuwe kantoor:
 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven