Geschiedenis

CROW is op 21 april 1987 ontstaan uit een fusie van het Studie Centrum Wegenbouw (SCW, 1957), de stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW, 1972) en het Studiecentrum Verkeerstechniek (SVT).

Toepasbare kennis

De organisatie heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een toonaangevend kennisplatform en netwerkorganisatie voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Gedurende die ontwikkeling kreeg vooral het toepassen van kennis in de dagelijkse praktijk steeds meer aandacht. Daarom introduceerden we in 2005 ons nieuwe motto: praktische kennis direct toepasbaar. Dit motto sluit aan op het uitgebreide opleidingsprogramma dat we hebben opgezet en de toonaangevende producten die we in de jaren daarvoor al uitbrachten (zoals publicaties, richtlijnen, systematieken).
 

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Sinds 1 augustus 2009 is het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) onderdeel van CROW. CROW KpVV lost kennisvragen op over verkeer en vervoer voor decentrale overheden. Zij doet dat vooral in beleidsmatige zin. Bij CROW ligt het accent op de uitvoering.
 

De naam CROW

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven