Mobiliteitsscan: inzicht in bereikbaarheid

 • Productgroep:Tool
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Eenheid:User per jaar

Steeds vaker is inzicht nodig in verkeerssituaties op het snijvlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Het gaat dan om vragen zoals: wat is de huidige situatie, welke ontwikkelingen komen eraan, wat voor maatregelen zijn eventueel nodig, welke effecten zijn hiervan te verwachten? De Mobiliteitsscan ondersteunt verkeersprofessionals in dit proces. De scan geeft online inzicht in bereikbaarheid en laat visueel en cijfermatig de effecten van maatregelen zien. Zo draagt de scan effectief aan praktische en beleidsmatige verkeers- en mobiliteitsoplossingen.

 
Gratis
U kunt dit product helaas niet via onze webshop bestellen. Wilt u meer informatie? Onze klantenservice helpt u graag verder.
 • Mobiliteitsscan: voordelen en kenmerken 

  • Maakt de effecten van beleid en maatregelen inzichtelijk
  • Spoort de oorzaken en gevolgen van problemen en verkeersknelpunten op
  • Geeft spelenderwijs inzicht in de gevolgen van ruimtelijke- en mobiliteitsingrepen
  • Draagt bij aan de communicatie met burgers en bestuurders door de visuele presentatie
  • Bespaart kosten doordat analyses en berekeningen zelf gemaakt kunnen worden
   

   

  Ondersteuning bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken

  De Mobiliteitsscan ondersteunt bij het vinden van antwoord voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. Door gebruikers zijn al meer dan 4.500 verschillende verkeers- en mobiliteitsscenario's doorgerekend. De uitkomsten hiervan dragen bij het de oplossing van het vraagstuk. Bekijk hieronder enkele voorbeelden.

  • Ketenmobiliteit - Wat is de beste plek voor Park and Ride, P+Fiets?
  • Model split - Wat is het effect van verbetering van ov-, fiets- of autobereikbaarheid?
  • Bereikbaarheidsindicator - Inzicht in deze indicator met behulp van heldere dartdiagrammen.
  • Wegwerkzaamheden - Wat zijn gevolgen van tijdelijke vermindering van de capaciteit van een weg?
  • Locatiekeuze - Wat is de beste locatie voor een winkelcentrum of nieuw grootwinkelbedrijf?
  • Investeringsskeuzes - Er is financiering voor één tunnel (brug/weg), welke locatie is het beste?
  • Knelpunten-analyse - Welke trajecten zorgen voor de grootste vertragingen?
  • Effect maatregelen - De vertraging op een kruispunt neemt x% af, wat levert dat op?
  • Selected link - Waar komt het verkeer vandaan, en waar gaat het verkeer naar toe?
  • Milieu-effecten - Wat is het effect van maatregelen op NOx, PM10, CO2 en geluid?

   

  Samen werken aan bereikbaarheid

  De Mobiliteitsscan ondersteunt de toepassing van de bereikbaarheidsindicator uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het Rijk gebruikt de Mobiliteitsscan bij de bereikbaarheidsindicator, Beter Benutten en in MIRT-processen. De Mobiliteitsscan is ook bruikbaar bij Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA).

  Voor wie?

  Het gebruik van de scan is door medewerkers die bij de (de)centrale overheid werkzaam zijn in het vakgebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Ook ingenieurs- en adviesbureaus kunnen de Mobiliteitsscan (in opdracht van overheidsorganisaties) gebruiken.

  Meer informatie

  Sinds december 2017 is de mobiliteitsscan overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie stelt de scan gratis beschikbaar aan decentrale overheden. Hiervoor moet een gratis licentie worden aangevraagd. Op het moment dat duidelijk is hoe en waar u een licentie kunt aanvragen, zullen wij dat op deze website melden. Heeft u nog vragen over de mobiliteitsscan en de overdracht aan het ministerie, dan kunt u contact opnemen met Marco van Burgsteden (marco.vanburgsteden@crow.nl) 06 - 51 23 25 82.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Terugblik informatiebijeenkomst

Op 19 maart 2015 vond in Antropia te Driebergen de Mobiliteitsscan Informatiebijeenkomst plaats. Deelnemers beoordeelden de bijeenkomst met het rapportcijfere 7,6. Bekijk een kort verslag en dowload presentaties.
Bekijk de terugblikpagina
CROW-Mobiliteitsscan ondersteunt veelheid aan mobiliteitsvraagstukken
Bekijk op de website van Verkeerskunde het artikel over het gebruik van de Mobiliteitsscan binnen gemeenten.
Lees verder
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven