Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennismodule Parkeren

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Thema: Aanbesteden, Carpool, Controle en handhaving, Elektrisch voertuig, Exploitatie, Fietsparkeren, Knooppunten, Parkeerbebording, Parkeerbeleid, Parkeergarage, Parkeerkencijfers en verkeersgeneratie, Parkeerregulering, Parkeerverwijssysteem, Straatparkeren, Vrachtautoparkeren, Wegontwerp, Wet- en regelgeving

Wat zijn de laatste ontwikkelingen, waar is er ruimte en welke afspraken zijn er vastgelegd voor goed parkeerbeleid? De meest actuele kennis hebben we voor je verzameld in de online Kennismodule Parkeren. Alle antwoorden over bijvoorbeeld fietsparkeren, parkeernormen en oplaadpunten elektrische auto staan nu in 1 overzicht.

 
€ 85,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • Welke kennis is opgenomen in deze module?

  • Toekomstbestendig parkeren. Parkeerkencijfers 2018 (publicatie 381) dienen als hulpmiddel voor ambtenaren en andere partijen. Bijvoorbeeld om het aantal parkeerplaatsen te berekenen voor een bouwproject, zoals een woonwijk of een appartementencomplex.
  • Kennistool Parkeren en gedrag (digitale interactieve versie). Kennistool met praktische info over parkeren en gedrag aangevuld met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties.
  • Laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Alle actuele kennis over het opladen van de elektrische auto.
  • Kennistool 'Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren. Kennistool voor slimmer aanbesteden en contracteren van parkeren. Voor parkeerhandhaving en dienstverlening, parkeerapparatuur tot vergunningensystemen.
  • Handboek P+R - Kennis voor beleid, beheer en praktijk (publicatie 350)
  • Carpoolpleinen – van beleid tot uitvoering (publicatie 254)
  • Checklist keurmerk straatparkeren (publicatie 234). Checklist om de kwaliteit van straatparkeren in de gemeente te onderzoeken. Vormt de basis voor het toekennen van een kwaliteitskeurmerk door een onafhankelijke instantie.
  • Effecten van parkeermaatregelen (publicatie 159). Deze publicatie belicht de mogelijke consequenties van grootschalige parkeermaatregelen. Bijvoorbeeld bij autovrij maken van een centrumgebied of de invoering van betaald parkeren. De publicatie schept duidelijkheid over discussiepunten rond parkeermaatregelen
  • Handboek Parkeerverwijssystemen (publicatie 232). Dit handboek helpt met de juiste aanpak voor ontwerp, plaatsing, beheer en onderhoud van parkeerverwijssystemen. De publicatie gaat in op de keuze voor een statisch of dynamisch systeem of een combinatie. Daarnaast komt de technische inrichting van het parkeerverwijssysteem aan bod.
  • Handboek Parkeren (publicatie 311). Biedt een compleet overzicht van de verschillende aspecten van parkeren. Van auto’s tot fietsen, van parkeerbeleid tot uitvoering, van juridische zaken tot het bepalen van parkeervraag en -aanbod.
  • Kwaliteit straatparkeren: leidraad voor beleid – richtlijn uitvoering (publicatie 162)
  • Leidraad categorisering van knooppunten. Hulpmiddel ontwerp (publicatie 170)
  • Leidraad fietsparkeren (publicatie 291). Info over formuleren van een fietsparkeerbeleid en geeft praktische invulling. Het probleem van hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen komt uitvoerig aan bod
  • Ontwerpwijzer parkeergarages (publicatie 293). Alle ontwerpaspecten van parkeergarages komen terug in deze CROW-publicatie. Daarnaast is het stappenplan bouwproces parkeergarages opgenomen.
  • Parkeeroplossingen in woonwijken – een ideeënboek (publicatie 284)
  • CROW doet onderzoek naar oplossingsrichtingen voor parkeren in woonwijken langs drie lijnen: innovaties van fysieke parkeeroplossingen binnen woonwijken, mogelijkheden om parkeren op afstand vorm te geven en mobiliteitsmanagement in woonwijken.
  • Richtlijn parkeerbebording (publicatie 134). Deze richtlijn bevat aanwijzingen voor keuzes, uitvoering en plaatsing van parkeerborden. Het doel is om te komen tot meer uniformiteit in het gebruik van verkeersborden voor parkeren. Dat zorgt voor duidelijkheid bij het publiek en bevordert het gewenste parkeergedrag.
  • Richtlijn parkeercontrole (publicatie 176). De publicatie behandelt de uitgangspunten van parkeerbeleid en parkeerhandhavingsbeleid, het profiel van de parkeercontroleur, de positie in organisatiemodellen, de benodigde faciliteiten, veiligheid en randvoorwaarden.
  • Handreiking vrachtauto parkeren (publicatie 327). De publicatie biedt handvatten om de vrachtautoparkeerproblematiek aan te pakken. Doel is de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen/verbeteren zonder een grote inbreuk te maken op de bedrijfsvoering van verladers en transporteurs
  • Parkeren en ruimtelijke ordening (rapport K-D015). Veel gemeenten gebruiken parkeerkencijfers om de parkeerbehoefte te bepalen. Steeds vaker wordt gekeken naar de mogelijkheid voor dubbelgebruik van de parkeerplaatsen.
   

  Relevant: Parkeervraagcalculator 
  De parkeervraagcalculator berekent, op basis van de geactualiseerde parkeerkencijfers, direct of je voordeel kunt halen uit het meervoudig gebruik van parkeerplaatsen – bijvoorbeeld omdat een bedrijf overdag parkeerruimte gebruikt die ’s avonds door bewoners en bezoekers gebruikt wordt. Publicering vindt waarschijnlijk dit jaar plaats. Lees meer over de tool en schrijf je in zodat je op de hoogte blijft.

  Licenties

  In het bestelproces kun je aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) je wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar. Meer informatie over de CROW Online Kennismodules.
  Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
   
  Je logt eenvoudig in voor de Kennismodule Parkeren via Mijn CROW.

Gratis Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp

Bij de meeste online kennismodules op het gebied van verkeer en vervoer krijg je automatisch gratis toegang tot de Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp. De volgende kennis is in deze kennismodule opgenomen: 

 • Basiskenmerken Wegontwerp (publicatie 315)
 • Basiskenmerken Kruispunten en rotondes (publicatie 315A)
 • Handboek verkeerswetgeving (publicatie 264)
 • Karakteristieken van voertuigen en mensen (publicatie 279)
Lees meer hierover.
Scroll naar boven