Kennismodule IMBOR en IMWV Basis

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
 • Datum uitgifte:23-jan-2019
 • Eenheid:User per jaar
 • Thema: Infratechniek, Management openbare ruimte, Verkeersmanagement, Wegbeheer en wegonderhoud, Wegontwerp

De kennismodule ‘IMBOR en IMWV Basis’ bevat de inhoud van de informatiemodellen voor de vakgebieden ‘beheer openbare ruimte’ en ‘wegen en verkeer’. IMBOR staat voor Informatie Model Beheer Openbare Ruimte. Dit is het landelijke afsprakenstelsel om begrippen binnen de vakwereld van beheer openbare ruimte vast te leggen. Hierdoor spreekt iedereen die betrokken is bij het beheer van de openbare ruimte dezelfde ‘taal’. Dit verbetert de samenwerking, vergemakkelijkt de uitwisseling, voorkomt het maken van fouten en bespaart kosten. IMWV staat voor Informatie Model Wegen en Verkeer. Dit is het landelijke afsprakenstelsel om begrippen binnen de vakwereld van de verkeerskunde te uniformeren. Het IMBOR en het IMWV zijn in samenhang ontwikkeld, en worden daarom in één kennismodule beschikbaar gesteld.

 
€ 145,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • De kennismodule ‘IMBOR en IMWV Basis’ bevat alle relevante tabellen van de beide informatiemodellen, evenals de toelichtingen. In de IMBOR-tabellen zijn de afspraken opgenomen over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Ook de samenhang tussen die beheergegevens wordt in IMBOR beschreven, evenals de samenhang met het informatiemodel geografie (IMGeo). Het IMBOR is een praktische uitwerking van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT / IMGeo). Het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) beschrijft hoe naast objectgerichte gegevens ook verkeersgegevens voor verkeerskundige vraagstukken kunnen worden vastgelegd.

  CROW heeft het IMBOR en het IMWV in samenwerking met Geonovum en organisaties uit het werkveld ontwikkeld. Hierdoor zijn de informatiemodellen gemaakt voor praktisch gebruik in de praktijk van het beheer van de openbare ruimte en de verkeerskunde.

  De kennismodule IMBOR en IMWV Basis bevat:

  • IMBOR versie 2018 (De eerdere versies van het IMBOR (1.0. 1.1, 1.2, 1.2.4) zijn hiermee niet meer toepasbaar)
   • toelichtende teksten voor IMBOR
   • tabellen met objectgegevens, waardenlijsten, definities en toelichtingen voor IMBOR 
  • IMWV versie 2018; dit is de eerste versie die van het IMWV verschijnt.


  Belangrijkste voordelen

  1. Efficiëntere communicatie, eenvoudiger benchmarken en gegevens uitwisselen.
  2. Basis voor ‘areaal op orde’ bij assetmanagement.
  3. Afstemming met BGT-IMGeo en andere standaarden is geregeld.
  4. Basis voor integraal werken.
  5. Basis voor inrichting beheersystemen openbare ruimte.
  6. Betere afstemming op de beheerpraktijk en uitgangspunten van assetmanagement.
  7. Uniforme vastlegging van verkeersgegevens voor verkeerskundige vraagstukken.
  8. Uniforme beschrijvingen van de benamingen van verkeerskundige objecten en verkeersgegevens, met de bijbehorende kenmerken en waarden.

  Bekijk hier de uitgebreide voordelen.

  Kennismodule bestellen

  In het bestelproces kunt u aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) u wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar.
  Lees hier de voordelen van het hebben van een abonnement op een CROW Online Kennismodule.

  Het Plus-abonnement: inclusief CROW-Datacatalogus Openbare ruimte

  Voor softwareleveranciers en informatiespecialisten zijn de tabellen met objectgegevens IMBOR en IMWV ook beschikbaar in de CROW-Datacatalogus Openbare ruimte. De catalogus is beschikbaar in de vorm van een Microsoft Access-database. De CROW-Datacatalogus Openbare ruimte bevat naast het IMBOR en het IMWV ook:

  • KOR-IMBOR 2018: de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR 2018) bevat zo’n 200 beeldmeetlatten. KOR-IMBOR geeft de totaaltabel van de beeldmeetlatten, de RAW-hoofdcodes en de resultaatsbeschrijvingen, en geeft een tabel met de relatie tussen elke beeldmeetlat en het bijbehorende IMBOR-object.

  • SUF-Benchmark 2018: dit is een set uitwisselformaten voor het uitwisselen van gegevens over kwaliteit (inspecties beeldkwaliteit), kosten en arealen. De uitwisselformaten voldoen aan de CROW-Benchmarksystematiek voor het vergelijken van beheerprestaties in de openbare ruimte en kunnen gebruikt worden voor het benchmarken van de vakgebieden ‘Schoon’, ‘Groen’ en ‘Verhardingen’.

  Gebruikersinstructies
  Aan de toepassing van het onderdeel IMBOR uit de datacatalogus en het onderdeel IMWV zijn gebruiksinstructies verbonden. Softwareleveranciers kunnen zich bij toepassing van het IMBOR volgens de gebruiksvoorwaarden ‘IMBOR-partner’ noemen.

  Bent u geen softwareleverancier of informatiespecialist dan adviseren we u een abonnement op de kennismodule ‘IMBOR en IMWV Basis’ te nemen. 

  Meer informatie over de Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven