CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Kennismodule Flora- en faunavoorzieningen

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
 • Eenheid:User per jaar
 • Thema: Flora en faunamaatregelen

De natuurwet schrijft voor dat planten- en diersoorten beschermd moeten worden. Deze kennismodule bevat 32 factsheets met flora- en faunavoorzieningen om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Elke factsheet beschrijft toegepaste voorzieningen die schadelijke effecten op (niet-)beschermde soorten kunnen voorkomen of verminderen. De kennis en ervaring vanuit het ecologische werkveld en de civiele techniek is hierin gebundeld.

 
€ 50,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • Lees over de voordelen van een abonnement op een CROW Online Kennismodule.

  Welke kennis is opgenomen in deze kennismodule?

  De Online Kennismodule Flora- en faunavoorzieningen is een digitale database. Deze database bestaat uit een eisencatalogus met eisen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van voorzieningen die geschikt zijn om diersoorten te beschermen. Denk hierbij aan rasters, poelen, nestkasten, faunatunnels, vleermuiskasten en winterverblijven voor amfibieën. Daarnaast bevat de kennismodule een overzicht van ‘good practices’, alternatieven, risico’s en overige praktische informatie voor realisatie en beheer van de voorzieningen. 

  De database bevat op dit moment 32 factsheets van de meest toegepaste faunavoorzieningen. Elke factsheet bevat eisen die zijn ingedeeld en geformuleerd conform het ‘functioneel specificeren’, waarbij de afstemming met de Leidraad Systems Engineering is geborgd. In elk type contract, zowel RAW, UAVgc als hybride contracten, kan geheel of gedeeltelijk naar de sets met eisen worden verwezen. CROW heeft de opzet en indeling verwerkt in RAW-hoofdcodes en subwerkcategorieën (hoofdstuk 64).


    

  Voor wie?

  De kennismodule is een efficiënt hulpmiddel voor alle professionals die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van diersoorten. Voor onder meer initiatiefnemers, bevoegd gezag/vergunningverleners, adviseurs, beleidsmedewerkers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en bestekschrijvers bevatten de factsheets informatie die ondersteunt in de verschillende projectfasen: initiatief, planvorming, ontwerp, uitvoering, onderhoud en monitoring.

  In het bestelproces kunt u aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) u wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar. Meer informatie over de CROW Online Kennismodules.

Aanpassing resultaatbeschrijvingen op de CROW 'Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen'
Lees nieuwsbericht
Het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is het landelijke afsprakenstelsel om begrippen over objecten in de openbare ruimte en hun relevante kenmerken vast te leggen. Lees meer over het informatiemodel.  
Scroll naar boven