CROW Levende Stad Regio

  • Productgroep:Netwerkgroep
  • Soort:Abonnement
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
Dit abonnement is geschikt voor overheidsorganisaties die met een vaste regelmaat ontwikkelingen en ervaringen willen delen met andere overheden in de regio.

Dit abonnement geeft recht op:
  • Minimaal 3 regiobijeenkomsten per jaar
  • CROW Levende Stad coördineert de bijeenkomsten, verzorgt de agenda en verslaglegging
  • CROW Levende Stad legt verbanden met andere regionale groepen voor onderlinge kennisuitwisseling
  • CROW kan waar nodig ‘kennis uit eigen huis’ inbrengen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het coördinatieteam CROW Levende Stad of de klantenservice.