Kennismodule Parkeren

 • Productgroep:Kennismodule
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Thema: Aanbesteden, Carpool, Controle en handhaving, Elektrisch voertuig, Exploitatie, Fietsparkeren, Knooppunten, Parkeerbebording, Parkeerbeleid, Parkeergarage, Parkeerkencijfers en verkeersgeneratie, Parkeerregulering, Parkeerverwijssysteem, Straatparkeren, Vrachtautoparkeren, Wet- en regelgeving

Wat zijn de laatste ontwikkelingen, waar is er ruimte en welke afspraken zijn er vastgelegd voor goed parkeerbeleid? Vind alle antwoorden over bijvoorbeeld fietsparkeren, parkeernormen en oplaadpunten elektrische auto staan nu in 1 overzicht. De meest actuele kennis hebben we voor je verzameld in de online Kennismodule Parkeren.

 
€ 76,00
excl. 21% btw
Abonnement:
Jaar
Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
 • De Kennismodule Parkeren geeft je handvatten om beleid te maken en te zorgen voor:
  • Ontwerp, inrichting en onderhoud voor een toekomstbestendige fietsinfrastructuur
  • Richtlijnen over snelle fietsroutes, oplaadpunten elektrische auto’s, gladheidsbestrijding, fietsparkeren tot aan kennis over elektrisch fietsverkeer en parkeernormen

   

  Welke kennis is opgenomen in deze module?

  • Toekomstbestendig parkeren. Parkeerkencijfers 2018 (publicatie 381) dienen als hulpmiddel voor ambtenaren en andere partijen. Bijvoorbeeld om het aantal parkeerplaatsen te berekenen voor een bouwproject, zoals een woonwijk of een appartementencomplex.
  • Kennistool Parkeren en gedrag (digitale interactieve versie). Kennistool met praktische info over parkeren en gedrag aangevuld met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties.
  • Laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Alle actuele kennis over het opladen van de elektrische auto.
  • Kennistool 'Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren. Kennistool voor slimmer aanbesteden en contracteren van parkeren. Voor parkeerhandhaving en dienstverlening, parkeerapparatuur tot vergunningensystemen.
  • Handboek P+R - Kennis voor beleid, beheer en praktijk (publicatie 350)
  • Carpoolpleinen – van beleid tot uitvoering (publicatie 254)
  • Checklist keurmerk straatparkeren (publicatie 234). Checklist om de kwaliteit van straatparkeren in de gemeente te onderzoeken. Vormt de basis voor het toekennen van een kwaliteitskeurmerk door een onafhankelijke instantie.
  • Effecten van parkeermaatregelen (publicatie 159). Deze publicatie belicht de mogelijke consequenties van grootschalige parkeermaatregelen. Bijvoorbeeld bij autovrij maken van een centrumgebied of de invoering van betaald parkeren. De publicatie schept duidelijkheid over discussiepunten rond parkeermaatregelen
  • Handboek Parkeerverwijssystemen (publicatie 232). Dit handboek helpt met de juiste aanpak voor ontwerp, plaatsing, beheer en onderhoud van parkeerverwijssystemen. De publicatie gaat in op de keuze voor een statisch of dynamisch systeem of een combinatie. Daarnaast komt de technische inrichting van het parkeerverwijssysteem aan bod.
  • Handboek Parkeren (publicatie 311). Biedt een compleet overzicht van de verschillende aspecten van parkeren. Van auto’s tot fietsen, van parkeerbeleid tot uitvoering, van juridische zaken tot het bepalen van parkeervraag en -aanbod.
  • Kwaliteit straatparkeren: leidraad voor beleid – richtlijn uitvoering (publicatie 162)
  • Leidraad categorisering van knooppunten. Hulpmiddel ontwerp (publicatie 170)
  • Leidraad fietsparkeren (publicatie 291). Info over formuleren van een fietsparkeerbeleid en geeft praktische invulling. Het probleem van hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen komt uitvoerig aan bod
  • Ontwerpwijzer parkeergarages (publicatie 293). Alle ontwerpaspecten van parkeergarages komen terug in deze CROW-publicatie. Daarnaast is het stappenplan bouwproces parkeergarages opgenomen.
  • Parkeeroplossingen in woonwijken – een ideeënboek (publicatie 284)
  • CROW doet onderzoek naar oplossingsrichtingen voor parkeren in woonwijken langs drie lijnen: innovaties van fysieke parkeeroplossingen binnen woonwijken, mogelijkheden om parkeren op afstand vorm te geven en mobiliteitsmanagement in woonwijken.
  • Richtlijn parkeerbebording (publicatie 134). Deze richtlijn bevat aanwijzingen voor keuzes, uitvoering en plaatsing van parkeerborden. Het doel is om te komen tot meer uniformiteit in het gebruik van verkeersborden voor parkeren. Dat zorgt voor duidelijkheid bij het publiek en bevordert het gewenste parkeergedrag. idem
  • Richtlijn parkeercontrole (publicatie 176). De publicatie behandelt de uitgangspunten van parkeerbeleid en parkeerhandhavingsbeleid, het profiel van de parkeercontroleur, de positie in organisatiemodellen, de benodigde faciliteiten, veiligheid en randvoorwaarden.
  • Handreiking vrachtauto parkeren (publicatie 327). De publicatie biedt handvatten om de vrachtautoparkeerproblematiek aan te pakken. Doel is de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen/verbeteren zonder een grote inbreuk te maken op de bedrijfsvoering van verladers en transporteurs
  • Parkeren en ruimtelijke ordening (rapport K-D015). Veel gemeenten gebruiken parkeerkencijfers om de parkeerbehoefte te bepalen. Steeds vaker wordt gekeken naar de mogelijkheid voor dubbelgebruik van de parkeerplaatsen.
   
  Relevante kennis: rekentool voor bepalen parkeerbehoefte
  De Kennismodulel Parkeren vormt samen met de Rekentool 'Verkeersgeneratie en Parkeren' een effectieve combinatie. Met de rekentool bereken je eenvoudig de parkeerbehoefte. De uitkomsten vormen de basis voor beslissingen en beleid rond parkeren en parkeervoorzieningen.
  Lees verder en bestel de rekentool.
   

  Licenties

  In het bestelproces kun je aangeven hoeveel licenties (1 per gebruiker) je wilt afnemen. Een licentie is geldig voor 1 jaar. Meer informatie over de CROW Online Kennismodules.
  Dit abonnement wordt automatisch verlengd.
   
  Je logt eenvoudig in voor de Kennismodule Parkeren via Mijn CROW.
   
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp - Gratis

Bij de online kennismodules van verkeer en vervoer krijgt u automatisch gratis toegang tot de Online Kennismodule Basisinformatie Wegontwerp.

De volgende kennis is in deze kennismodule opgenomen: 
 
 • Basiskenmerken Wegontwerp
 • Basiskenmerken Kruispunten en rotondes
 • Karakteristieken van voertuigen en mensen
 • Handboek verkeerswetgeving
 
Scroll naar boven