CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Abonnement Past Performance systematiek

 • Productgroep:Kennistoepassing
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Aanbesteden, Contracteren
 • Eenheid:User per jaar
 • Thema: Past performance

De website www.past-performance.nl ondersteunt het gebruik van de Past Performance systematiek. De website bevat informatie over de systematiek zelf en biedt ondersteuning bij het toepassen ervan.

 
€ 683,00
excl. 21% btw
Kies abonnement:
 • Openbaar en besloten gedeelte

  De website www.past-performance.nl bevat informatie over de systematiek zelf en het toepassen ervan. Denk daarbij aan de te volgen procedure en vragen- en beoordelingsformulieren. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast bevat de website een besloten gedeelte. Hierin wordt het gebruik van de vragenlijsten ondersteund en delen aangesloten aanbestedende diensten beoordelingen met elkaar.

  Toegang tot besloten gedeelte

  Voor gebruik van het besloten gedeelte dient u een abonnement af te sluiten.

  De abonnementskosten zijn per 1 januari 2017 per organisatie per jaar als volgt:

  gemeenten < 20.000 inwoners € 683,= Cat. A
  gemeenten tot 70.000 inwoners € 1050,= Cat. B
  gemeenten > 70.000 inwoners,  € 1427,= Cat. C
  provincies en waterschappen € 1427,= Cat. D

  Daarnaast geldt eenmalig inschrijfgeld van € 530,-         

  Afgesproken is dat voor provincies en waterschappen dezelfde prijzen gelden als voor grote gemeenten. Ook is afgesproken dat bij inkoopsamenwerkingen het uitgangspunt is dat elke gemeente die deelneemt in de samenwerking op basis van het aantal inwoners van die gemeente het abonnement betaalt.

  Verificatie

  Bij het afsluiten van het abonnement geldt een wachttijd van circa 2 werkdagen. CROW gebruikt deze tijd om uw accountgegevens te verifiëren i.v.m. de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie. Na verificatie van uw gegevens ontvangt u van ons uw inloggegevens.

  Gedragscode

  Om aan het voornaamste doel van Past Performance, het verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, te voldoen is een gedragscode opgesteld. De gedragscode regelt het zorgvuldig en uniform gebruik van de systematiek en website en is verplicht voor elke gebruiker. Bij de eerste keer dat u inlogt en Past Performance wilt gebruiken, zal gevraagd worden de gedragscode te lezen en te accepteren.

  De gedragscode heeft tot doel:

  • ervoor te zorgen dat Past Performance op een juiste wijze wordt toegepast door de deelnemende organisaties en gebruikers (verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project)
  • de vragenlijsten zo objectief en transparant mogelijk te bespreken en in te vullen (komen tot een zo objectief mogelijke beoordeling)
  • ervoor te zorgen dat deelnemende organisaties ook zelf actief beoordelingen toevoegen en niet alleen de beoordelingen van andere organisaties gebruikt
  • dat de beoordelingen niet op een verkeerde wijze worden gebruikt (misbruik of fraude)
   
  Een belangrijk onderdeel van de gedragscode is een zorgvuldige, uniforme en integere wijze van toepassing ervan. Voordat u beoordelingen met andere organisaties kunt delen, dient u aan de volgende eisen te voldoen:
   
  • Elke gebruiker aan opdrachtgeverszijde dient met succes een cursus ‘Past Performance’ te hebben afgerond.
  • Binnen een termijn van 1 jaar is geen sprake geweest van een klacht van een opdrachtnemer over de toepassing van de systematiek die door de opdrachtgever, een mediator of een geschillencommissie gegrond is verklaard.
  • De opdrachtgever toont aan de systematiek minimaal 5 maal juist te hebben toegepast
   of
   De opdrachtgever dient tenminste 1 jaar ervaring te hebben opgedaan met de systematiek van Past Performance en heeft in deze periode aangetoond de systematiek minimaal 3 maal juist te hebben toegepast.
   
  CROW ziet hierop toe. Na deze periode worden beoordelingen gedeeld met de andere deelnemende organisaties.
  Download de gedragscode »

  Let op: dit is een organisatieabonnement. Lees meer over deze abonnementsvorm.
Training Past Performance
handen
De training Past Performance geeft gebruikers de benodigde kennis en vaardigheden om de systematiek te gebruiken volgens de gedragscode.
 
Bekijk de training
Scroll naar boven