Abonnement gebruik CO2 prestatieladder

  • Productgroep:Kennistoepassing
  • Soort:Abonnement
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte

De CO₂-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Daarnaast stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen.

Kies abonnement:

In het abonnement CO₂-Prestatieladder is inbegrepen: de beoordelingsmethodiek, het certificeringschema en bijbehorende auditchecklijsten die beschreven staan in het Handboek CO₂-Prestatieladder. Verder biedt CROW abonnementhouders ondersteuning bij de inzet en het gebruik van de CO₂-Prestatieladder via de helpdesk op telefoonnummer (0318) 69 98 55 of stel een vraag via het online helpdeskformulier.

Het abonnement CO₂-Prestatieladder is voor aanbestedende diensten. Er zijn vijf verschillende categorieën, afhankelijk van het inwonersaantal:

Kies de categorie die van toepassing is:
Rijksoverheid en gemeenten:
Categorie A: meer dan 300.000 inwoners
Provincies en gemeenten:
Categorie B: tussen 140.000 en 300.000 inwoners
Waterschappen en gemeenten:
Categorie C: tussen 70.000 en 140.000 inwoners
Gemeente:
Categorie D: tussen 30.000 en 70.000 inwoners
Categorie E: minder dan 30.000 inwoners