Beheer openbare ruimte en infrastructuur

1. Hoe gebruik en zet ik de ‘rekentool veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond’ in?
2. Door wie, waarvoor en hoe is deze rekentool te gebruiken?

U leest het antwoord op beide vragen in de handleiding.

3. Waar kan ik kostenkengetallen / eenheidsprijzen voor het beheer van de openbare ruimte vinden?
CROW heeft twee kennisproducten waarin beheerkosten zijn opgenomen:


4. Ik heb een vraag over figuur X uit het handboek wegafzettingen 96b. De werkzaamheden zijn binnen de bouwde kom en duren minder dan 2 minuten. Kunt u aangeven of ik in deze situatie verkeerskegels moet plaatsen?
Helaas kunnen wij u niet adviseren over welke eisen toe te passen. CROW is een onafhankelijke stichting en mag niet concurreren met adviesbureaus. Wij mogen slechts toelichting geven op kennisproducten, doorverwijzen naar kennis als we daar zelf niet over beschikken etc. We moeten u voor maatwerk verwijzen naar een van de vele adviesbureaus die deskundigheid hebben op dit gebied.
 
Het bepalen van het type maatregelen bij werk in uitvoering is namelijk afhankelijk van veel verschillende factoren die voor iedere situatie anders zijn, zoals het wegtype, de plaats van de werkzaamheden (kruispunt/wegvak/fietspad/voetpad), de duur van de werkzaamheden, en het type werkzaamheden.

De kennis om te komen tot de juiste verkeersmaatregelen is opgenomen in de CROW-publicatiereeks 96a/96b Werk in uitvoering.

Daarnaast zijn er eisen ontwikkeld waaraan werkvoertuigen en toegepast materiaal (zoals verkeerskegels) moeten voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in CROW-publicatie 96a/96b ‘Specificaties voor materiaal en materieel’.

Wellicht is het goed om te weten dat het aan de wegbeheerder is om te besluiten welke verkeersmaatregelen in welke situatie genomen moeten worden. Meer informatie over verantwoordelijkheden, het beleid en de te volgen processen vindt u in publicatie 516: 'Beleid en proces veilig werken aan wegen'. U kunt deze informatie ook vinden door in de Online Kennismodule Werk in Uitvoering.