RAW-afdracht (voorheen RAW-bijdrage)

Welke bijdragen zijn er?
Hoe hoog zijn de bijdragen?
Wie betaalt de bijdragen?
Afdrachten op basis van RAW-raamovereenkomsten
 

Welke bijdragen in het RAW-bestek zijn er?

De RAW-afdrachten en de vrijwillige FCK-CT-bijdrage.

naar boven
 

Hoe hoog zijn de RAW-afdracht en FCK-CT-bijdrage?

De RAW-afdracht en de FCK-CT-bijdrage zijn 0,15% van de totale opdrachtsom . De RAW-afdracht bedraagt maximaal € 55.000 per bestek.

Over de RAW-afdracht moet u 21% btw afdragen. De FCK-CT-bijdrage is vrijgesteld van btw.

naar boven
 

Wie betaalt deze?

De opdrachtgever moet een overeenkomst met CROW hebben voor het gebruik van de systematiek en de data. Hij is verantwoordelijk voor het betalen van de afdracht. In de praktijk laat hij veelal de aannemer de afdracht aan CROW betalen (opdracht verleggen) en betaalt de opdrachtgever het terug aan de aannemer.

Als de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de betaling, dient hij na gunning de gegevens van de opdracht in te vullen in de CROW Registratiemodule. Als de opdracht is verlegd naar de aannemer ontvangt deze een mail met een link naar het specificatieformulier.  Hierna wordt er een factuur verzonden naar de betalende partij.

Zodra de betaling is ontvangen ontvangt de betalende partij een betalingsbewijs per mail.
Het betalen van de FCK-CT-bijdrage gaat op dezelfde manier als de RAW-afdracht.
 
naar boven
 

Afdracht op basis van RAW-raamovereenkomsten

U betaalt éénmaal per kalenderjaar de RAW-afdracht voor RAW-raamovereenkomsten. Betaling is achteraf op basis van de jaaromzet die afhangt van een contract. Lees de volledige tekst van de betalingsregeling in art. 01.08.03 en 01.08.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. De Standaard RAW Bepalingen 2015 vindt u in de Online Kennismodule Contracteren.

naar boven