Kenniscoach Maurice Wielink

Samen met de klant zoeken naar de beste oplossing voor zijn aanbestedings- en contracteringsuitdaging. Dat is waar ik voor sta. Daarnaast kunt u bij mij terecht voor al uw vragen over raamcontracten en alles wat daarmee samenhangt. 

Professionalisering van het aanbestedingsvak

Alles om ons heen is de laatste jaren sterk veranderd, en de veranderingen gaan door het digitale tijdperk steeds sneller. Informatie is in steeds grotere mate verkrijgbaar en te benaderen. Dit geldt uiteraard ook voor het vakgebied aanbesteden en contracteren. In deze eindeloze stroom van informatie en gegevens kan het lastig zijn de juiste en nuttige informatie te onderscheiden van minder waardevolle gegevens. Graag ondersteun ik u bij de professionaliseringsslag van het aanbestedingsproces met de kennis die ik heb opgedaan bij diverse overheden en ingenieursbureaus. Samen komen we tot de oplossing die goed aansluit op uw wensen, maar die ook past binnen de geldende aanbestedingsregelgeving.

Uiteraard doe ik dit niet alleen: CROW beschikt over een groot aantal specialisten, die beschikken over uitgebreide kennis van alle facetten in ons vakgebied.

Raamcontracten

Naast aanbestedingsvraagstukken kunt u ook bij mij terecht met vragen over raamcontracten (Overeenkomsten Met Open Posten). Ik ben nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van een nieuw stelsel standaardbepalingen voor raamcontracten binnen RAW 2015. Daardoor ben ik prima in staat u te ondersteunen bij uw keuzes met betrekking tot een raamcontract.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven