CROW ProContract-overeenkomst

Met CROW ProContract kunt u gebruik maken van de systematiek en contractdata die door CROW zijn opgenomen in de database. Om de systematiek en contractdata toe te kunnen passen en gebruiken in een contract, sluit u een CROW ProContract overeenkomst met CROW.

Met ingang van 5 oktober 2015 is de RAW-overeenkomst vervangen door de CROW ProContract-overeenkomst, waarmee u naast RAW-bestekken ook de CROW Basisspecificaties kunt gebruiken (via CROW ProContract) om hybride en geïntegreerde contracten op te stellen.
 

CROW ProContract-overeenkomst afsluiten?

Print de CROW ProContract-overeenkomst uit, vul deze in en stuur het, ondertekend, in tweevoud naar ons op. U ontvangt daarna een door CROW ondertekende versie retour. Een CROW Procontract-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar.


Waar heeft u recht op?

 • Schrijven van bestekken met RAW-data via speciale software (beschikbaar via derden)
 • Schrijven van hybride en geïntegreerde contracten en vraagspecificaties met CROW Basisspecificaties via CROW ProContract.
 • Op de markt brengen van RAW-bestekken, contracten en vraagspecificaties
 

Wat krijgt u van ons?

 • Ondersteuning door de CROW helpdesk
 • E-mailmeldingen van tervisieleggingen per onderwerp:
 • Toegang tot CROW ProContract. Via het platform kunt u gebruik maken van de systematiek en data die zijn opgenomen in de CROW ProContractdatabase. U kunt gebruik maken van de CROW Basisspecificaties. Dit is een set eisen die toepasbaar is voor RAW, hybride en geïntegreerde contracten. In een hybride of geïntegreerd contract kunt u hiernaar verwijzen in plaats van naar de Standaard RAW Bepalingen. In de factsheet vindt u meer informatie over de CROW Basisspecificaties.
 • U bent als eerste op de hoogte van en u kunt als eerste gebruik maken van de nieuwste tools, kennisen voorbeelddocumenten in CROW ProContract.
 • Gedurende de overeenkomst in totaal tweemaal een halve dag instructie.
 • De mogelijkheid om het eerste opgestelde bestek, contract of vraagspecificatie (nog in de werkvoorbereidingsfase) te laten beoordelen door CROW. Wanneer er verdere ondersteuning nodig is kunt u gebruik maken van onze betaalde diensten (CROW Kenniscoachbestekscontrolecursussen en opleidingen).
 • De Standaard RAW Bepalingen 2015(1 exemplaar, in boekvorm)
 • Jaarverslag CROW
 

Online Kennismodule Contracteren

Als u een overeenkomst afsluit voor CROW ProContract, dan dient u ook een licentie af te sluiten voor de Online Kennismodule Contracteren, met daarin opgenomen:

Advies

U kunt  advies inwinnen bij interpretatieverschillen

Eenmalige overeenkomst

Voor bedrijven zonder overeenkomst met CROW is een eenmalige CROW ProContract-overeenkomst (voorbeeld) beschikbaar. Zodra het contract over wordt gedragen aan een niet-overeenkomsthouder, ontvangt deze partij van CROW de officiële eenmalige overeenkomst per e-mail.
 

Afdracht voor gebruik van CROW Basisspecificaties

Vergelijkbaar met RAW betaalt u voor het gebruik van de CROW Basisspecificaties binnen CROW ProContract ook voor de hybride en geïntegreerde contracten een vergoeding in de vorm van een afdracht.
 
Zodra opdracht wordt gegeven voor het uitvoeren van een project (het in een RAW-bestek of contract of vraagspecificatie omschreven werk) is de opdrachtgever verplicht een bijdrage te betalen voor het beheer en onderhoud van de systematiek en de data.
 
De overeenkomsthouder betaalt een bedrag van 0,15% over de opdrachtsom van elk opgedragen RAW-bestek, contract of vraagspecificatie. De opdrachtgever kan de betaling ook verleggen naar de aannemer. De partij die de afdracht moet betalen ontvangt een factuur van CROW. Zodra de betaling is ontvangen, ontvangt de betalende partij een betalingsbewijs.