Abonnementen

Alles over de doorlooptijd, beëindiging en het kopen van extra licenties bij een abonnement.

Doorlooptijd abonnementen

Abonnementen hebben standaard een doorlooptijd van 1 jaar (tenzij anders aangegeven bij het product) en gaan direct in, bij aanvraag van het abonnement. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de geldende abonnementstermijn.

Beëindigen abonnement

Een abonnement kan tegen het einde van de geldende abonnementsperiode worden beëindigd. De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand voor de eerder genoemde abonnementstermijn. Wordt het abonnement niet opgezegd, wordt deze stilzwijgend verlengd voor de geldende abonnementsperiode.
 
Bijvoorbeeld: uw abonnement heeft een looptijd van 1 jaar en gaat in op 15 april 2016. Uw abonnement loopt dan jaarlijks van 15 april t/m 14 april en dient uiterlijk 15 maart opgezegd te worden.

De wetgeving voor het opzeggen van abonnementen maakt een onderscheid tussen consumenten en ondernemers. Consumenten mogen een abonnement, nadat de eerst afgesproken contracttermijn is voldaan (bij CROW vaak een jaar), opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Deze wetgeving geldt niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B). Dan gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Extra licenties

De beheerder van het abonnement kan via MijnCROW extra licenties bijkopen. Deze licenties worden bij gefactureerd tot de originele ingangsdatum. Daarna wordt ieder jaar het totaal van de licenties in rekening gebracht. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor het ophogen van de licenties, wij helpen u graag verder. 

Verminderen licenties

Het verminderen van het aantal licenties kan één maand voor het einde van de abonnementstermijn aan ons worden doorgegeven. Uw oude abonnement wordt dan beeindigd en er wordt een nieuw abonnement voor u afgesloten.
 
Heeft u vragen over uw abonnement of wilt u deze uitbreiden of opzeggen, neemt u dan gerust telefonisch of per mail contact met ons op.
 
Telefonisch: 0318-695315 (ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur)
Per mail : abonnementen@crow.nl