Publicaties

Publicaties NDOV

Publicatiedocument NDOV + Bijlage 1

Met het beschikbaar stellen van dit document informeren het Rijk, Provincies en Stadsregio’s marktpartijen over de criteria waaraan een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer (NDOV-loket) moet voldoen.  
Gepubliceerd door: Ministerie voor Infrastructuur en Milieu; Publicatiejaar: 2012

Publicatiedocument NDOV
Bijlage 1*

*Deze bijlage bevat de beschrijving van brongegevens die door leveranciers geleverd kunnen worden aan een loket. Gepubliceerd door: CROW-NDOV; Publicatiejaar: 2012, geactualiseerd in 2016
 

Concessiebijlage NDOV

De Concessiebijlage NDOV zorgt ervoor dat reizigers landelijk beschikken over uniforme, actuele en kwalitatief goede reisinformatie. Om dat te realiseren is in de Concessiebijlage NDOV vastgelegd welke datasets vervoerders t.b.v. reisinformatie aan moeten leveren, welke criteria er gelden op gebied van datakwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid) en hoe de datakwaliteit wordt gemeten.

Download Concessiebijlage NDOV
 

Handreiking voor het plaatsen van DRIS-displays

Download Handreiking DRIS
 

Meetboek CHB

Het zogenoemde 'meetboek CHB' vormt de basis voor de data die getoond wordt in het Centraal Halte Bestand van NDOV. In het meetboek staat beschreven welke data nodig is en welke velden verplicht dan wel optineel zijn. Download meetboek CHB
 

Schrijfwijzer & Tekststrategie

CROW-NDOV publiceert een schrijfwijzer en tekststrategie die ervoor moet zorgen dat teksten op haltedisplays (DRIS) helder en eenduidig zijn voor de reiziger. De schrijfwijzer is onderdeel van het programma ‘Reisinformatie Bij Verstoring” dat CROW-NDOV samen met vervoerders en OV-autoriteiten uitvoert. Het programma heeft als doel de gemiddelde klantwaardering van de reisinformatie bij verstoringen te verhogen van een 5,7 naar tenminste een 7. De schrijfwijzer is een eerste stap in het bereiken van eenduidige en begrijpelijke reisinformatie op het moment dat er verstoring optreedt. In de huidige situatie bepaalt elke vervoerder zelf wat te communiceren bij uitval en omleidingen. Een (landelijke) tekststrategie ontbrak, waardoor reizigers in de praktijk ontoereikend ge├»nformeerd werden. CROW-NDOV gaat door middel van een pilotproject toetsen of de richtlijnen uit de schrijfwijzer in de praktijk ook daadwerkelijk voor eenduidige reisinformatie zorgen.

Download schrijfwijzer
 

Weergavestandaard DRIS

Dit document behandelt de indeling en volgorde van de dynamische informatie op het scherm en de procedure bij weer te geven mededelingen. Daarnaast bevat de standaard richtlijnen voor de te gebruiken titels, namen en tekst-grootte voor de DRIS panelen. Bij de gemaakte overwegingen staat het gebruiksgemak van de reiziger centraal.
Download weergavestandaard DRIS
 

Jaarverslagen 

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Concessiebijlage KAR 

Gepubliceerd door: NDOV
Publicatiejaar: 2013

Download Concessiebijlage KAR
 

Zonekaart

NDOV heeft het beheer van de zonekaart per 1 januari 2018 overgenomen van DOVA. 
De viewer is nog beschikbaar via: http://www.dova.nu/zonekaarten 

Files: 
Toelichting op zonekaart
Toelichting shapefiles zones 
Alle zonenummers

Overzicht zone aanpassingen vanaf 2012:
Shapefile zones ingaande 01-02-2016
Shapefile zones ingaande 09-09-2016
Shapefile zones ingaande 15-12-2016
Shapefile zones ingaande 05-09-2017
Shapefiles met ingang van 1 januari 2018
Shapefile zones ingaande 01-09-2018

KPI rapportages

De opgestelde KPI’s geven inzicht in de kwaliteit van ov-brongegevens. De KPI’s zijn bepaald op basis van de gegevens die aangeleverd worden via koppelvlakken. Door het meten van KPI’s ontstaat informatie die het mogelijk maakt kwaliteitsverbetering in de hele reisinformatie keten te volgen. Deze rapportages zijn afkomstig uit het NDOV KPI dashboard. Binnen deze tool kunt u de KPI informatie tot op detail niveau bekijken. Het dashboard wordt wekelijks ge├╝pdatet en is toegankelijk voor opdrachtgevers van het openbaar vervoer en vervoerders. Behoort u tot deze groep en wilt u toegang tot het dashboard? Stuur dan een e-mail naar meldpunt@crow-ndov.nl

Trendrapportages
Trendrapportage 2017

Maandelijkse rapportages

Juni 2018 download
Mei 2018 download
April 2018 download
Maart 2018 download
Februari 2018 download
Januari 2018 download 
December 2017 download
November 2017 download
Oktober 2017 download
September 2017 download
Augustus 2017 download
Juli 2017 download
Juni 2017 download
Mei 2017 download
April 2017 download


Voorspelalgoritme

Bij het bepalen van de verwachte vertrektijden op de haltes vormt de dienstregeling het vertrekpunt.  Op basis van de actuele stiptheid van iedere rit worden de verwachte aankomst- en vertrektijden op de volgende haltes van een rit bepaald. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
  • Bij een tijdhalte is de verwachte vertrektijd nooit vroeger dan de geplande vertrektijd.
  • De verwachte aankomsttijd op de eerstvolgende halte is gelijk aan de Geplande aankomsttijd gecorrigeerd met de actuele punctualiteit van de rit
  • De verwachte vertrektijd is gelijk aan de verwachte aankomsttijd + de minimale halteertijd. De minimale halteertijd is gelijk aan de geplande halteertijd volgens dienstregeling met een maximum van 55 seconden.
  • Voor de opvolgende haltes wordt, zolang de verwachte vertrektijd niet gelijk is aan de geplande vertrektijd en de rit te laat is, de verwachte aankomsttijd berekend door bij de verwachte vertrektijd van de voorgaande halte 90% van de rijtijd tussen deze halte en de volgende halte op te tellen.
    Indien de rit te vroeg is of op tijd rijdt, wordt de verwachte aankomsttijd berekend door volledige rijtijd mee te nemen.

Download

Een uitgebreide beschrijving van het voorspelalgoritme van de NDOV integratieserver.


 

© Copyright 2014 CROW