Publicaties

Brondata wordt momenteel via 2 loketten aan afnemers ter beschikking gesteld, het NDOV loket van 9292 en het NDOV-loket van de Stichting Open Geo. Een loket moet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het publicatiedocument NDOV.  De brondata die via het NDOV door vervoerders en overheden beschikbaar worden gesteld staan beschreven in bijlage 1

Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
Volgende Laatste

© Copyright 2014 CROW

>